سرب، روی و باریت چاه شیرین

پروژه ها

معدن سرب، روی و باریت چاه شیرین با مساحت 1 کیلومترمربع در جنوب شرق استان سمنان واقع شده است. این معدن در حال حاضر توسط گروه پیمانکار در حال استخراج می‎باشد. با انجام عملیات آتشباری و ایجاد سینه‎کارهای متعدد می‌توان به ذخایر بیشتر دست یافت. تعداد 5 سینه کار استخراجی در معدن وجود دارد.

تـیپ ذخـیره

ژنز: دره می سی سی پی(MVT)

مشخصات کانه‌زایی: کانی‌سازی سرب، روی و باریت به صورت گالن درشت دانه همراه با باریت،کلسیت و آراگونیت در واحد کربناتی آهک دولومیتی گسترش دارد. فعالیت تکتونیکی (بخش‎های استوک ورکی و برشی) در این منطقه در مقیاس ناحیه ای و منطقه ای که به دلیل عملکرد گسل‎های متعدد بوده، از عوامل ایجاد کانی‎زایی در این منطقه می‎باشد.

ابعاد کانی‌زایی: گسترش کانی‌سازی در منطقه به طول تقریبی 500 متر و ضخامت 5 تا 10 متر به طور پیوسته قابل مشاهده است.

زمین شناسی ذخـیره

جنس سنگ میزبان: آهک دولومیتی، آهک ماسه‌ای،شیل و مارن

چشم انداز معـدن

در حال حاضر تعداد 5 سینه کار استخراجی در این معدن وجود دارد. عملیات اکتشاف حین استخراج با انجام نمونه برداری و حفر چال‎های پودری در حال انجام می‎باشد. پس از انجام عملیات آتشباری و انجام باطله برداری، می‎توان با انجام عملیات فرآوری و پرعیار سازی سرب و باریت به روش‏های ثقلی، ظرفیت تولید محصول را بالا برد.

زیرساختها

جاده آسفالت در فاصله 18 کیلومتری غرب محدوده و هم‌چنین جاده خاکی جهت دسترسی به معدن وجود دارد.