پلی‌متال گزن

پروژه ها

محدوده اکتشافی پلی‌متال گزن دارای پروانه اکتشاف به وسعت 23/8 کیلومترمربع در استان کردستان و در جنوب شهرستان دیواندره قرار دارد. از نگاه زمین‌شناسی نیز در بخش کوچکی از شمال‌غربی زون سنندج – سیرجان واقع شده است.

مشخصات ذخیره:

تیپ کانی‌سازی: مس و آهن اسکارن و طلای کوهزایی
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، مگنتیت، پیریت‌های آرسنیک دار، سولفاسالت، استیبنیت و به صورت جزئی گالن و اسفالریت
نوع گانگ: پیریت، نئوتسایت، هماتیت، سیلیس و کربنات‌ها

زمین شناسی:

جنس سنگ میزبان: سنگ‌های آهک اربیتولین دار، شیل با میان لایه‌هایی از سنگ‌های ولکانیکی و توف‌های داسیتی- آندزیتی، گدازه‌های تراکی آندزیتی تا آندزیتی با میان لایه‌های شیلی و توف‌های داسیتی- آندزیتی به با میان لایه‌هایی از گدازه‌های تراکی آندزیت
سن سنگ میزبان: کرتاسه
آلتراسیون: کلریتی، سیلیسی، سولفیدی و کربناتی شدن

ابعاد ذخیره:

زون مس‌دار در واحد متاولکانیکی به ضخامت تقریبی 2 متر و طول 400 متر به طور ناپیوسته در منطقه گسترش دارد. کانه‌زایی اسکارن آهن- مس به صورت هماتیت – مگنتیت به صورت پچ‌هایی به ابعاد 40 ×40 متر در منطقه گسترش دارد.
با توجه به اینکه عملیات اکتشافی در محدوده در حال انجام می‌باشد و عملیات ژئوفیزیک مغناطیس‌سنجی در محدوده به پایان رسیده است و تیم اکتشاف در حال برنامه‌‌ریزی برای مرحله حفریات سطحی می‌باشد، مقدار دقیق ذخیره برآورد نشده است.

عیار ماده معدنی:

 حداکثر عیار مس 4 درصد و میانگین عیار آن 4/0 درصد
حداکثر عیار طلا 1/9 گرم بر تن و میانگین عیار آن 0/3 گرم بر تن
حداکثر عیار نقره 43 گرم بر تن و میانگین عیار آن 2/8 گرم بر تن
و در نهایت ماکزیمم عیار عنصر سرب 0/2 درصد و ماکزیمم عیار عنصر روی 0/05 درصد گزارش شده است.

زیرساخت:

روستای حسین‌آباد واقع در 20 کیلومتری محدوده اکتشافی گزان دارای تمامی امکانات رفاهی می‌باشد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

اطلاعات اولیه شامل نقشه‌های زمین‌شناسی، گزارش‌های ارائه شده قبلی جمع‌آوریب گردید و مطالعات دفتری جهت برنامه‌ریزی برای عملیات صحرایی انجام شده است.
بررسی، پردازش، و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی برای تشخیص مناطق مناسب جهت اکتشاف.
عملیات پی‌جویی برای پیماش سطح منطقه، بررسی واحدهای سنگی، شناسایی رگه‌ها، گسل‌ها و زون‌های کانه‌زایی.
نمونه‌برداری در مرحله پی‌جویی برای تشخیص دگرسانی‌ها، نوع و مقدار آن‌ها، شناسایی رگه‌ها و زون‌های کانه‌زایی به تعداد 22 نمونه.
آماده‌سازی نمونه‌ها و ارسال آن‌ها به آزمایشگاه جهت آنالیز شیمیایی ICP-OES و XRF به تعداد 22 نمونه.
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20000 در محدوده (با مساحت 23/8 کیلومتر مربع).
انجام عملیات ژئوفیزیک مغناطیس‌سنجی در محدوده.
گزارش پیشرفت کار اکتشاف (اکتشاف مقدماتی).