پلی متال خلخاب

پروژه ها

محدوده پلی متال خلخاب با مساحت 26 کیلومتر مربع در استان مرکزی ه واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه‌های پلی‌متال مس-طلادار،‌ مس-سرب و روی و IOCG
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، اسفالریت، اسمیت‌زونیت، گالن، سروزیت، پیریت، باریت، گوتیت و لیمونیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، باریت، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Cu،Mo، Pb، Zn، As، Sb، Ag

زمین‏ شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: گرانیت تا گرانودیوریت، دیوریت، سنگ‌های ولکانیکی آندزیتی تا تراکی‌آندزیتی
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن و پلیوسن
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن ،آرژیلیک، پتاسیک و هماتیتی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در کانه زایی طلا چند رگه با ضخامت‌های 0/5 تا 2 متر و به طول 10 تا 100 متر همراه با کانی‌سازی مس در منطقه رخنمون دارد. در کانه زایی مس کانی‌سازی پراکنده در متن یک سنگ گرانودیوریتی تا دیوریتی و کانی‌سازی رگه‌ای بیشتر در سنگ‌های ولکانیکی تا آندزیت بازالتی مشاهده می‌شود. کانی‌سازی پراکنده در حدود یک کیلومتر مربع و کانی‌سازی رگه‌ای مس که به صورت پلی‌متال نیز می‌باشد در حدود چندین رگه در منطقه رخنمون دارد. طول برخی از کانی‌سازی‌های رگه‌ای مس بالغ بر 300 متر و عرض آن‌ها بالغ بر 5 متر می‌باشد و در کانی سازی سرب و روی به همراه مس یک زون استوک‌ورکی به طول 300 الی 400 متر و عرض 3 تا 10 متر حاوی کانه‌های سرب و روی و مس در منطقه رخنمون دارد نکته قابل توجه در این منطقه در حدود 50 رگه‌ی مینرالیزه شناسایی شده است.

در این محدوده عیار ماده معدنی مس بین 0/1 تا 3 درصد، عیار سرب بین 0/1 تا 5 درصد، عیار روی بین  0/1 تا 3 درصد، عیار مولیبدن بین 1 تا 284 ppm، عیار نقره بین 1 تا 35 ppm، عیار آرسنیک بین 10 تا  580 ppm، عیار آنتیموان بین 10 تا 395 ppm و عیار طلا بین 10 تا 1645 ppb می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

در چند منطقه حفریات سطحی از قبیل ترانشه و چاهک حفر شده است،‌که رخنمون کانی‌سازی در آن‌ها تظاهر نموده و نشان از این دارد که به عمق نیز گسترش می‌یابد. همچنین بر روی کانی‌سازی سرب، روی و مس چندین حلقه‌ی حفاری صورت گرفته است که میزان ذخیره‌ی آن در حال بررسی می‌باشد. در حال حاضر بر روی یکی از رگه‌های مس‌دار ترانشه‌ی بزرگی زده شد که به صورت یک سینه‌کار استخراجی نیز می‌توان آن‌ را در نظر گرفت که بالغ بر دو تا سه هزار تن با عیار حدودی 1/5 تا 2 درصد مس در منطقه از این حفریات دپو شده است.

زیرساختها

آب و برق نیز در نزدیکی منطقه وجود دارد، راه‌های دسترسی به صورت خاکی و شوسه می‌باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات، انجام كارهاي دفتري و تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:20،000 با وسعت 26 کیلومترمربع
 • بررسی تصاویر ماهواره ای و تفکیک هاله های آلتراسیون
 • تهیه نقشه زمین شناسی 1:20000 به وسعت 26 کیلومتر مربع
 • انجام عملیات پی جویی مقدماتی و سیستماتیک به وسعت 6 کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از رگه های اکتشافی به تعداد 196 نمونه
 • آنالیز نمونه های پی جویی به روش Fire assay به تعداد 196 نمونه
 • آنالیز نمونه های پی جویی به روش ICP به تعداد 196 نمونه
 • طراحی و احداث جاده های دسترسی تا پایان سال کاری 92 بیش از 4 کیلومتر
 • طراحی و حفر ترانشه های اکتشافی تعداد 14 رشته ترانشه و چاهک به حجم تقریبی 860 مترمکعب
 • نمونه برداری از ترانشه های حفر شده به تعداد 8 نمونه
 • انجام عملیات ژئوفیزیک زمینی به روش IP , RS به تعداد 380 ایستگاه
 • احداث سکو های حفاری به تعداد 6 سکوی حفاری
 • انجام عملیات حفاری مغزه گیری به متراژ 244/6 متر
 • برش مغزه ها
 • نمونه برداری از مغزه های حفاری به تعداد 73 نمونه
 • آنالیزنمونه های حفاری به روش Fire Assay به تعداد 73 نمونه
 • آنالیزنمونه های حفاری به روش ICP به تعداد 73 نمونه