مس و تنگستن چاه کلپ

پروژه ها

معدن مس، تنگستن و روی چاه کلپ دارای پروانه بهره‏برداری به مساحت 6 کیلومترمربع، در استان خراسان جنوبی و در حدود 70 کیلومتری شمال غرب شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده بخش کوچکی از بلوک لوت به شمار می‏رود.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: اسکارن استراتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرم مس- تنگستن- روی
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، اسفالریت، شئلیت، مالاکیت، آزوریت
نوع گانگ: مونت موریلونیت، سیلیس، کلسیت، آراگونیت، گراسولار، اپیدوت، پیروکسن، اکتینولیت، اکسیدهای آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu, Mo, W, Sn, Zn, Ag, Sb, Cd, Bi, Au

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: آهک مرمری، هورنفلس و لوکوگرانیت
سن سنگ ميزبان: پس از ژوراسیک میانی
آلتراسیون: سیلیسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، سریسیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، کلریتی‎ و اپیدوتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، کربناتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، آرژیلیکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، پیریتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، رسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، اکسید و هیدروکسیدهای آهن

ابعاد ذخیره:
کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نوع اول: کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اسکارن به صورت پیوسته و در همبری واحد آهک مرمری و سریسیت کالک شیست به صورت استراتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرم در امتداد شرقی- غربی با شیبی متغیر بین 60 تا 80 درجه به سمت جنوب شکل گرفته است. طول زون کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اسکارن حدود 2 کیلومتر با ضخامت متغیر بین 3/5 تا 4 متر در سطح است.
کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نوع دوم: شواهدی از یک کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مس به صورت ناپیوسته در واحد آهک ریکریستالیزه مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در سنگ میزبان آهک با بافت افشان با کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سولفیدی و اکسیدی مشخص شده است. عرض کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در قسمت‌‌‌های پرعیار تا 1/5 متر و ضخامت کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی به صورت افشان تا 3 متر دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 ذخیره قطعی کانسار:
محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چاه کلپ در واقع یک معدن متروکه با حجم گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی قدیمی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. این محدوده از سال 1349 مورد بررسی و اکتشاف قرار گرفته است. عملیات اکتشافی صورت گرفته در این محدوده، در سال 1398 منجر به دریافت پروانه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری با ذخیره قطعی 11،200 تن مس با عیار 0/82 درصد و 167،000 تن تنگستن با عیار 0/34 درصد گردید. به منظور تکمیل اکتشافات گذشته، عملیات اکتشافی سیستماتیک و تکمیلی در حال انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. این مطالعات نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ذخیره قابل توجهی در این معدن وجود دارد که برای اکتشاف کامل آن حفریات عمقی بیشتری نیاز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

زیرساخت:
آب و برق در فاصله 1/5 کیلومتری محدوده در نزدیکی روستای دهن رود واقع شده است.

عملیات اکتشافی انجام شده:
گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي و توپوگرافي، عکس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ماهواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی اولیه سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي و نیز تفکیک زون کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی
نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از زون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار، هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دگرسانی و بقایای معدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری قدیمی در مرحله پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی مقدماتی به تعداد 9 نمونه
آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارسال نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay برای 9 نمونه پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی مقدماتی
طراحي شبكه نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداري پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی و برداشت نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به روش لب پری و به صورت سیستماتیک به تعداد 54 نمونه
آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارسال نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay برای 54 نمونه سطحی سیستماتیک
نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از دپوهای موجود و بقایای کارهای قدیمی به تعداد 48 نمونه
آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارسال نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay برای 48 نمونه از دپوهای معدنی
نمونه برداری از تونل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی به تعداد 8 نمونه
آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارسال نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay برای 8 نمونه از تونل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی
پردازش داده‌های نمونه‏‌برداری و تهیه‌ نقشه‌ تغییرات عیاری.
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 6/04 کیلومترمربع.
تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000.
برداشت 16 نمونه سنگی و انجام مطالعات مقطع نازک.
برداشت 6 نمونه سنگی و انجام مطالعات مقطع صیقلی.
تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:1000 و برداشت تصویر اورتوموزاییک به مساحت 427/88 هکتار به روش فوتوگرامتری با پهپاد.
تهیه نقشه زمین­‌شناسی در مقیاس 1:5000 به مساحت 6/04 کیلومترمربع.
عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 13 پروفیل.
حفر 18 رشته ترانشه به متراژ کلی 262 متر و حجم 2300 مترمکعب.
حفر 7 ترانشه در دپوهای معدنی و نمونه‌‏برداری از دیواره ترانشه‌‏ها به تعداد 7 نمونه به متراژ27.5 متر و حجم تقریبی 34 مترمکعب.
آماده‏‌سازی، ارسال نمونه‌ها، و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay برای 7 نمونه از ترانشه‏‌ها.
حفر 11 حلقه گمانه مغزه‌­گیری به متراژ 949/4 متر.
انجام مطالعات پیش فرآوری روی نمونه کانسنگ منطقه.
ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده کانی­‌سازی بر اساس ترانشه‌­ها و مغزه­‌های حفاری با استفاده ازنرم ­افزارهای پیشرفته.
تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی به همراه نقشه‌ها و تمامی ضمایم مربوطه.