مس نصیر

پروژه ها

محدوده معدنی مس‌نصیر دارای پروانه اکتشافی به مساحت 1 کیلومترمربع می‌باشد. این محدوده در استان سمنان، 90  کیلومتری جنوب دامغان واقع شده است. از نظرساختاری، این محدوده بخشی از زون ساختاری ایران مرکزی محسوب می‌شود.

مشخصات ذخیره:

تیپ کانی‌­سازی: کانی‌سازی مس در واحدهای آندزیتی با دگرسانی آرژیلیکی به صورت رگه- رگچه – کانی‌‌سازی مس در سنگ‌‌های میزبان آندزیتی و همچنین به صورت رگه‌‌ای در سنگ‌‌های نفوذی مشاهده گردیده است.
پاراژنز کانه­‌ها: مالاکیت، نئوتوسایت، اولژیست
گانگ: ژیپس، کلسیت، سیلیس و هیدروکسید‌‌های آهن

زمین شناسی:

جنس سنگ میزبان: آندزیت پورفیری، توف آندزیتی، آندزیت تا بازالت‌های حفره‌دار
سن سنگ میزبان: ائوسن
آلتراسیون: آرژیلیک، پروپیلیتیک، سریسیتی شدن

میزان ذخیره:

با توجه به اینکه عملیات اکتشافی در محدوده در حال انجام می‌باشد، عملیات ژئوفیزیک مغناطیس‌سنجی و مقاومت ویژه در محدوده به پایان رسیده است و حفریات سطحی انجام شده است، مقدار دقیق ذخیره برآورد نشده است.

زیرساخت:

منطقه به دلیل نزدیکی به روستای رشم و سه‌راه معلمان از زیرساخت‌های موجود در این روستاها شامل آب قنات و برق منطقه‌ای  و جاده آسفالته دامغان- معلمان برخوردار می‌باشد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌‌هاي زمين‌‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌‌های ارائه شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي
برداشت نمونه، آماده‌سازی و ارسال آن برای آنالیز شیمیایی 10 نمونه و مقاطع نازک 12 نمونه
حفر دو ترانشه با حجم 60 مترمکعب و برداشت 14 نمونه برای آنالیز شیمیایی
تهیه‌‌ نقشه‌‌ زمین‌‌شناسی و معدني با مقياس‌‌ 1:5,000 جهت مشخص شدن مناطق مستعد برای مس به وسعت 1 کیلومترمربع
تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:5,000 با مساحت 1 کیلومتر مربع
نمونه برداری، آماده‌‌سازی و ارسال 100 نمونه جهت انجام آنالیز تک عنصری مس
حفر 1 گمانه اکتشافی به روش پودری با طول 100 متر و برداشت 20 نمونه از آن برای آنالیز شیمیایی
انجام عملیات مغناطیس‌سنجی به مساحت 2/5 کیلومترمربع و 2210 نقطه
انجام عملیات ژئوفیزیکی IP&RS بر روی 6 پروفیل به طول 2/9 کیلومتر و 1863 ایستگاه
تهیه‌‌ نقشه‌‌ زمین‌‌شناسی و معدني با مقياس‌‌ 1:1,000 به وسعت 20 هکتار
تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1,000 به وسعت 20 هکتار
احداث و مرمت جاده به منظور دسترسی به ترانشه‌‌ها به طول 2 کیلومتر
حفر 19 رشته ترانشه با حجم 15040 متر مکعب
برداشت نمونه، آماده‌سازی و ارسال آن برای آنالیز شیمیایی به روش‌های ICP-OES و Fire Assay، 3 نمونه و جهت آنالیز XRF، ۲ نمونه
حفر 8 حلقه گمانه به روش مغزه‌گیری به طول 839 متر
تهیه‌‌ گزارش اکتشاف مقدماتی به همراه نقشه‌‌ها و تمامی ضمایم مربوطه