مس کهک

پروژه ها

محدوده مس کهک با مساحت 18 کیلومتر مربع واقع در استان قم واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه‌اي (تيپ مانتو) میشیگان، مس بازالتي (مس در مجاورت سنگ آهن كربناته- واحد ولكانيكي)
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاكيت، كالكوسيت، كووليت، آزوريت و كالكوپيريت
 • نوع گانگ: سیلیس و کانه‌های کربناته
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: نقره – مس و باریت

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: آندزيت (مگاآندزيت)، آندزيت بازالت توفي (ولكانيك) در مجاورت آهك‌هاي ضخيم (اوربيتولين‌دار)
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن-الیگوسن (ولکانیک‌های ائوسن)
 • آلتراسیون: پروپیلیتی، کلریت و اپیدوت

عیار

ابعاد ماده معدنی در این محدوده به طول 600 متر و عرض 1 تا 4 متر می باشد و عیار مس در بخشی اکسیدی به ‌طور متوسط برابر با 2 درصد و در بخش سولفیدی تقریبا 1 درصد می‌باشد.

.

ذخیره قطعی کانسار

ذخیره قطعی مس باعیار متوسط 1/4 درصد به مقدار 205958 تن و با عیار متوسط 2/3 درصد به مقدار 100987 تن می‌باشد.

زیرساختها

آب و برق در فاصله‌ی 1/5 کیلومتری محدوده قرار دارد و جاده‌ی خاکی و ماشین‌رو تا نزدیکی زون کانی‌سازی وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و…، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت عمليات صحرايي
 • تهیه نقشه توپوگرافی 20000 به مساحت 18/4 کیلومتر مربع
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی 20000 به مساحت 18/4 کیلومتر مربع
 • برداشت 20 نمونه جهت تهیه نقشه زمین‌شناسی 20000
 • مطالعه مقاطع نازک و صیقلی به تعداد 20 نمونه جهت تهیه نقشه زمین‌شناسی 20000
 • برداشت نمونه و انجام آنالیز شیمیایی به روش ICP و طلا به تعداد 8 نمونه
 • انجام مطالعات و عملیات زمین‌شناسی و پی‌جویی‌های چکشی در کل محدوده اکتشافی
 • حفر 21 رشته ترانشه با پیکور در زون‌های کانه‌دار
 • حفر چاهک‌های اکتشافی به تعداد 5 چاهک و به حجم 10 متر مکعب
 • برداشت مقاطع ترانشه‌ها و چاهک‌های اکتشافی (از دیدگاه واحدهای سنگی، کانی‌سازی، توپوگرافی و…) و ترسیم کامپیوتری
 • برداشت نمونه از ترانشه‌ها و چاهک‌های اکتشافی به تعداد 26 نمونه و آنالیز آن‌ها به روش ICP
 • تهیه نقشه توپوگرافی 1000 به وسعت 60 هکتار از زون‌های کانه‌دار مس و باریت
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی 1000 به وسعت 60 هکتار از زون‌های کانه‌دار مس و باریت
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی در زون کانه‌دار با روش IP و RS با 5 آرایش پروفیلی که در مجموع 784 نقطه برداشت شد
 • برداشت 5 نمونه جهت تهیه مقاطع صیقلی در ارتباط با تشخیص کانه‌ها
 • تهیه نمونه‌های لازم از دپوهای استخراجی ناشی از حفر ترانشه و چاهک به تعداد 4 نمونه و آنالیز به روش ICP
 • انجام حفر گمانه اکتشافی به تعداد 8 حلقه به متراژ کلی 421/75 متر
 • برش مغزه‌ها به متراژ 421/75 متر و نمونه‌برداری از آن‌ها
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از مغزه‌ها به تعداد 63 نمونه
 • لاگینگ تمامی گمانه‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی و رسم نمودارها
 • مدل‌سازی ذخیره
 • ارزیابی و تخمین ذخیره مس و باریت
 • تهیه گزارشات نهایی