مس توده ‏ای رنگرز

پروژه ها

محدوده مس و آهن رنگرز با مساحت 6 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه- دختر قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: تیپ رگه‌ای مرتبط با توده‌های نفوذی، تیپ مانتو و تیپ توده‌ای برای مس – رگه‌ای-لایه‌ای برای منگنز و آهن
 • پاراژنز کانه‌ها: بورنیت، کوپریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، مالاکیت، آزوریت، نئوتسایت، پیریت، گوتیت، هماتیت، منگنز و فیروزه
 • نوع گانگ: سیلیس، کانه‌های کربناته، منگنز، هماتیت و گوتیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Mo، Cu ، Pb، Zn، As، Sb، Ag، Fe،Mn

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: گرانیت، لیتیک آندزیت سیلیسی، لیتیک توف و لاتیت آندزیت
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن
 • آلتراسیون: آرژیلیک، سیلیسی شدن، پروپلیتیک، اکسیدآهن و آلونیت ژاروسیت

میزان ذخیره

عیار ماده معدنی مس در این محدوده بین 0/1 تا 7 درصد، آهن بین 20 تا 52 درصد (به صورت هماتیت) و منگنز بین 5 تا 66 درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

ذخیره‌ی مس در حال اکتشاف است اما احتمالا 1 الی 2 میلیون تن کانسنگ اکسیدی و سولفیدی مس قابل اثبات است. در حال حاضر گزارش پایان عملیات اکتشاف برای سنگ آهن به صنایع و معادن استان مرکزی ارائه شده است که براساس آن میزان 50000 تن با عیار میانگین 38 درصد به اثبات رسیده است. با توجه به نزدیکی محدوده به کارخانه‌ی سیمان ساوه این میزان ذخیره به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است.

زیرساختها

مجاورت با جاده‌ی آسفالت، وجود جاده‌ی خاکی تا بخش‌های کانی‌سازی و وجود آب، برق و گاز در نزدیکی محدوده از امکانات این محدوده می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • خرید تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا به عنوان عکس هوایی محدوده
 • انجام مطالعات پي‌جوئي و اكتشاف چكشي در محدوده اكتشافي
 • نمونه‌برداری سطحي از رخنمون‌ها، دایک‌ها و زون‌های کانه‌دار به تعداد 80 نمونه
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 به وسعت 7 کیلومترمربع
 • ارسال 80 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش ICP-MS ، Fire Assay و XRF
 • تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس 1:5000 و 1:1000 جهت مشخص شدن مناطق كانه‌دار به وسعت 155 هكتار در چهار منطقه
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش IP & RS با استفاده از 905 نقطه، به منظور تعیین شدت پلاریزاسیون القایی و تعیین مقاومت ویژه در بخش‌های مختلف محدوده
 • تهیه نقشه‌های ژئوفیزیکی IP & RS
 • رقومی‌سازی و GIS Ready نمودن تمامی نقشه‌ها
 • حفر 79 رشته ترانشه بر روی زون­ های کانی ­سازی مس و آهن
 • تهیه مقاطع ترانشه­ ها و نمونه­ برداری به تعداد 155 نمونه
 • ارسال 155 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌ روش ICP-MS و XRF
 • حفر سه سینه‌کار اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی
 • احداث 10 سکوی حفاری
 • حفر 6 حلقه گمانه اکتشافی به عمق 220 متر (تاکنون)
 • تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی برای ماده‌ی معدنی آهن به همراه نقشه­ های 1:5,000 و 1:1,000