مس توده ‏ای رنگرز

پروژه ها

محدوده اکتشافی رنگرز دارای پروانه بهره‌­برداری، در استان مرکزی،17 کیلومتری شمال‌شرق شهر ساوه واقع شده است. این محدوده با مساحتی بالغ بر 6/4 کیلومترمربع، جزئی از کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه–دختر محسوب می­‌گردد.

مشخصات کانسار

تیپ کانه‌­زایی: مس رگه‌­ای مرتبط با توده نفوذی
پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، کالکوسیت، کالکوپیریت، آزوریت، کوپریت، الیژیست و باریت
نوع گانگ: سیلیس، لیمونیت، کلسیت
پاراژنز ژئوشیمیایی: (Fe, Mn) – (Cu, Au, Mo)

زمینشناسی

زون ساختاری: زون ساختاری ایران­ مرکزی، کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه-دختر
جنس سنگ ميزبان: آندزیت، آندزیت­بازالت، تراکیت، کوارتز مونزودیوریت و واحدهای آذرآواری
سن سنگهای ميزبان: ائوسن تا میوسن
آلتراسیون: آرژیلیکی، سیلیسی، کربناتی، پروپلیتیک، سریسیتی

ابعاد ذخیره

به طور کلی با توجه به کانه‌زایی محدوده، سراسر محدوده معدنی رنگرز به 7 منطقه هدف اکتشافی تقسیم شده است و شامل منطقه هدف (A1) با گسترش طولی 400 متر و گسترش عرضی 200 متر و دارای کانه‌­زایی رگه-رگچه­‌ای مس ، منطقه هدف (A2) با گسترش طولی 420 متر و گسترش عرضی 210 متر دارای کانه‌­زایی رگه-رگچه‌ای مس ، منطقه هدف اکتشافی (B1) با گسترش طولی 850 متر و گسترش عرضی 300 متر با کانه‌زایی رگه­‌ای مس، منطقه هدف اکتشافی (B2) با گسترش طولی 400 متر و گسترش عرضی 150 متر دارای کانه‌زایی رگه­‌ای مس، منطقه هدف اکتشافی (C1) با گسترش طولی 500 متر و گسترش عرضی 200 متر حاوی کانه‌زایی آهن، منگنز، مس و باریم،  منطقه هدف اکتشافی (C2) با گسترش طولی 150 متر و گسترش عرضی 50 متر ، حاوی آهن، منگنز و مس رگه‌­ای و منطقه هدف اکتشافی (D) با گسترش طولی 800 متر و عرض 400 متر، دارای آنومالی طلا و مس.

ذخیره قطعی کانسار

مجموع ذخیره قطعی با درنظر گرفتن 0/2 درصد به عنوان عیار حد اقتصادی، برابر با 1206402 تن کانسنگ مس اکسیدی با عیار متوسط 0/7 درصد می­‌باشد. همچنین مجموع ذخیره قطعی آهن هماتیت برابر با 65000 تن با عیار متوسط Fet 31 درصد می­‌باشد.

عیار ماده معدنی

Cu حداکثر 7/1 درصد و میانگین 1/1 درصد، Au حداکثر 1662 میلی­گرم در تن، Fet حداکثر 53 درصد و میانگین 30 درصد، MnO2 حداکثر 65/5 درصد و Mo حداکثر 530 گرم در تن.

زیرساخت

فاصله کوتاه محدوده موردنظر با شهرک صنعتی کاوه و شهر مامونیه می­تواند در تامین نیروی انسانی و ادوات مفید باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطالعات موجود؛ شامل نقشه­های زمین­شناسی و توپوگرافی، گزارشهای ارائه شده قبلی و… ، انجام کارهای دفتری و برنامه‌­ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی­جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین­شناسی و نیز تفکیک رگه­‌ها و زون­‌های کانی­‌سازی
 • تهیه­‌ی نقشه زمین­‎شناسی در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 645 هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی معدنی و توپوگرافی منطقه در مقیاس 1:5000 به وسعت 8/8 کیلومترمربع
 • نمونه برداری از رگه­‌ها، زون‌های کانه‌دار و هاله­‌های دگرسانی در مرحله پی­جویی به تعداد 62 نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES  و  Fire Assay 
 • ارسال 62 نمونه جهت آنالیز شیمیایی به­ روش ICP-OESو Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌­برداری
 • تهیه 9 مقطع نازک و صیقلی جهت مطالعات پتروگرافی و کانه‌­نگاری
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 به وسعت70 و 342 هکتار
 • تهیه نقشه زمین­‌شناسی معدنی در مقیاس 1:1000 به وسعت 103/3 هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP – RS طی دو مرحله برای 905 و 703 نقطه در بخش‌های کانی‌­سازی و دگرسانی
 • حفر 113 رشته ترانشه اکتشافی
 • نمونه‌­برداری و آنالیز به روش ICP-OES از ترانشه‌­ها به تعداد 153 نمونه
 • نمونه‌­برداری و آنالیز به روش XRF از ترانشه‌­ها به تعداد 33 نمونه
 • تهیه مقطع ترانشه­‌ها به متراژ 724/5 متر
 • حفر 12 گمانه اکتشافی مغزه‌­گیری به طول کلی 650/5 متر
 • لاگ نگاری و مطالعه RQD و RC گمانه‌­های مغزه­‌گیری و برش آنها به متراژ 650/5 متر
 • نمونه‌­برداری، ارسال، آماده­‌سازی و آنالیز 136 نمونه­‌ی برداشت شده از گمانه‌­های مغزه‌­گیری جهت آنالیز Fire Assay       و    ICP -OES    
 • تهیه 8 مقطع نازک و صیقلی جهت مطالعات لاگ ­نگاری
 • حفر 44 گمانه اکتشافی پودری به طول کلی 474 متر
 • نمونه­‌برداری، ارسال، آماده‌­سازی و آنالیز 237 نمونه برداشت شده از گمانه‌­های پودری جهت آنالیز مس با استفاده از روش طیف­‌سنجی جذب اتمی (AAS)
 • ارزیابی و تعیین حجم, شکل و تناژ ذخیره محدوده کانی­‌سازی بر اساس ترانشه­‌ها و گمانه­‌های حفر شده با استفاده از نرم­‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی اکتشاف حین استخراج به همراه نقشه­‌ها و تمامی ضمایم مربوطه.