مس و طلای آشیانه زر

پروژه ها

معدن مس و طلای آشیانه‌زر دارای پروانه بهره‌برداری به مساحت 18 کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان بردسیر و در مجاورت معدن مس پورفیری دره ‌آلو واقع شده است. این معدن در جنوب زون اکتشافی ارومیه- دختر قرار دارد.

مشخصات ذخیره:
تیپ‌‌های کانی‌سازی: رگه‌های پلی‌متال طلا، مس، سرب و روی
پورفیری مس – مولیبدن و طلا – مس (احتمالی بر اساس شواهد)
پاراژنزکانه‌ها:کالکوپیریت، کالکوسیت، کوپریت، پیریت گالن، اسفالریت، مالاکیت، آزوریت، گوتیت و هماتیت
نوع گانگ: سیلیس، کانی‌های کربناته، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Ag, As, Sb, Cu, Mo, Zn, Pb

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: گرانودیوریت، داسیت، آندزیت، توف و آگلو‌مرا
سن سنگ ميزبان: ائوسن
آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، سیلیسی‌ شدن، کربناتی شدن، آلونیتی و ژاروسیتی شدن، در بخش‌هایی احتمالا فیلیک به همراه استوک‌ورک‌های سیلیسی

ابعاد ذخیره:
ابعاد ماده معدنی در بخش رگه‌ای که شامل بیش از 64 رگه کانه‌دار و سیلیسی – کربناتی است، دارای طولی از چند ده متر تا چند صد متر با عرض 1 متر تا بیش از 30 متر و افراز 1 الی 15 متر می‌باشد. در بخش پورفیری احتمالی توده‌های استوک‌ورکی و رگه و رگچه‌ای در چند منطقه با ابعاد مختلف وجود دارد که در آن‌ها مقادیر قابل توجهی مولیبدن، طلا و مس شناسایی شده است. در توده‌ شرقی ابعاد کانی‌سازی به تقریب برابر با 100×200 متر و با افراز حدود چهل متر و در توده‌ غربی برابر با 200× 500 متر و با افراز حدود 15 متر می‌باشد.
در این محدوده عیار مس بین 0/1 تا 1/7 درصد، عیار مولیبدن بین 10 تا 212 ppm، عیار طلا بین 50 تا 8200 ppb، عیار نقره بین 10 تا 182 ppm، عیار سرب از 0/1 تا 2/6 درصد، عیار روی از  0/1 تا 0/5 درصد، عیار آرسنیک از 200 تا 5000 ppm، و عیار آنتیموان از 100 تا 3100 ppm می‌باشد.

ذخیره قطعی:
ذخيره قطعي کانسنگ مس با عيار حد 0/2 درصد و عيار متوسط 0/5 درصد مس در اين کانسار حدود 110،000 تن می‌باشد.
با توجه به شواهد زمین‌شناسی، رخنمون‌های موجود، عملیات اکتشافی انجام شده و مشابهت‌های فراوان با معدن پورفیری درآلو تخمین زده شده است که با انجام حفریات عمقی بیشتر، می‌توان به ذخایر قابل توجه مس، طلا و مولیبدن دست یافت. در این منطقه بیش از 64 رگه پلی متال طلا، مس و سرب و روی کشف شده و دو منطقه محتمل برای کانسارهای پورفیری نیز مشخص شده‌اند.

زیرساخت:
آب به صورت رودخانه دائمی و برق در روستای شیرینک (14 کیلومتری محدوده) موجود می‌باشد. جاده خاکی در بخشی از منطقه وجود دارد. گاز در منطقه موجود نیست. معدن درآلو در نزدیکی این محدوده قرار گرفته است و تمام زیرساخت‌ها در آینده نزدیک از این معدن تامین خواهد شد.

عملیات اکتشافی انجام شده:
تهيه نقشه زمين‌شناسي در مقياس 1:20،000 به وسعت 20 كيلومتر مربع، همراه با مطالعات پتروگرافي و كاني‌شناسي تهیه نقشه توپوگرافي در مقياس 1:20،000
تهيه تصاوير ماهواره‌اي Aster به منظور مطالعات دورسنجي و تعيين انواع دگرساني‌ها
انجام مطالعات پي‌جویی و اكتشاف چكشي در محدوده اكتشافي
نمونه‌برداري سطحي از رخنمون‌ها به تعداد 50 نمونه
انجام عمليات ژئوفيزيكي (RS&IP) به منظور تعيين شدت پلاريزاسيون القايي و تعيين مقاومت ويژه
رقومي‌سازي و GIS Ready نمودن تمامي نقشه‌ها
نمونه‌برداری سیستماتیک از رگه‌های سیلیسی به تعداد 176 نمونه
آنالیز نمونه‌ها به روش ICP-OES و Fire Assay
نمونه‌برداری جهت انجام آزمایش به روش XRD به تعداد 5 نمونه
نمونه‌برداری شامل برداشت 30 نمونه جهت انجام مطالعات پتروگرافی
احداث جاده‌هاي دسترسي به متراژ 5 كيلومتر و احداث سکوی حفاری به تعداد 15 سکو
تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 جهت مشخص شدن مناطق كانه‌دار به وسعت 419 هكتار در سه منطقه‌
تهيه نقشه آلتراسيون‌هاي منطقه در مقياس 1:1000 به وسعت 419 هكتار
حفر 27 ترانشه‌ اکتشافی به حجم تقریبی 2580 مترمکعب
نمونه‌برداری از ترانشه به تعداد 132 نمونه
تهیه نقشه توپوگرافی با مقياس 1:1000 به وسعت 128 هكتار در سه منطقه‌
حفر 6 حلقه گمانه مغزه‌گیری به متراژ کلی 320 متر
بررسی و مطالعه RQD و C.R مغزه‌ها
برش مغزه به متراژ تقریبی 308 متر و لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 320 متر
برداشت، آماده سازی و آنالیز 128 نمونه از مغزه‌ها با روش ICP-OES و Fire Assay
ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ کانی‌سازی براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده
تهیه‌ گزارش نهایی پایان عملیات اکتشاف

عملیات اکتشاف در حین استخراج:

نمونه‌برداری سیستماتیک از رگه‌های سیلیسی و زون‌های کانه‌دار به تعداد 145 نمونه
نمونه‌برداری از سینه‌کارها و دپوهای معدنی به تعداد 15 نمونه
آنالیز نمونه‌های پی‌جویی، سینه‌کارها و دپوها به روش ICP-OES و Fire Assay جمعه به تعداد ۱۶۰ نمونه
تهیه نقشه‌های نمادین عناصر مس، طلا، سرب و روی
تهیه نقشه زمین‌شناسی با مقیاس 1:5000 به مساحت 18/1 کیلومترمربع
نمونه‌برداری از رخنمون‌های سنگی جهت مطالعات پتروگرافی به تعداد 41 نمونه
انجام عملیات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در دو مرحله، جمعا به تعداد 11252 نقطه
طراحی و پیاده‌سازی 4 رشته ترانشه و ۵۲ سکوی حفاری
حفر 25 گمانه اکتشافی به متراژ 6013 متر
نمونه‌برداری از مغزه‌ها به تعداد 1171 نمونه جهت آنالیز ICP-OES، 898 نمونه جهت آنالیز Fire Assay و ۵ نمونه جهت آنالیز XRF
لاگ‌نگاری مغزه‌های حفاری شده به متراژ 5874 متر