طلای اپی‌ترمال سولفید پایین آساگی

پروژه ها

معدن طلای اپی‌ترمال سولفید پایین آساگی دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشد. این معدن طلا با مساحت 18 کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان، شمال غرب شهرستان زاهدان و در زون ساختاری نهبندان – خاش قرار گرفته است.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: طلای اپی‌ترمال کم سولفید، کانسار مس پورفیری احتمالی و رگه‌‏های پلی‏‌متال مس، سرب و روی و طلا
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، اسفالریت، گالن، پیریت، مالاکیت، آزوریت، سروزیت، اسمیت‌زونیت، گوتیت، لیمونیت
نوع گانگ: سیلیس، کانی‌های کربناته، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Ag, As, Cu, Mo, Pb, Zn

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: گرانودیوریت، گرانیت، ولکانیک‌های آندزیتی، توف، خاکسترهای آتشفشانی، داسیت، ریوداسیت
سن سنگ میزبان: ائوسن، الیگوسن تا کواترنری
آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، سرسیتی شدن، فیلیک، آلونیتی شدن، ژاروسیتی شدن، سیلیسی شدن، هماتیتی شدن

ابعاد ذخیره:

در بخش پورفیری احتمالی 1 دارای استوک‌ورک سیلیسی با ابعاد 500 در 2000 متر و با کانه‏زایی ضعیف مس در بعضی از بخش‏ها می‏باشد. بخش پورفیری احتمالی 2 با ابعاد 500 در 1000 متر می‏باشد که دارای استوک ورک‏های سیلیسی و در بخش‏هایی به همراه سولفیدزایی بالا است.
هم‏چنین یک زون آرژیلیکی با ابعاد 1/5 کیلومتر در چهارصد متر به همراه رگه‏های سیلیسی – هماتیتی با اندکی کانی‏سازی مس به صورت کالکوپیریت، مالاکیت و آزوریت و نیز رگه‏های سیلیسی طلادار به ضخامت چند متر و به طول چند صد متر به صورت موازی و متقاطع مشخص گردیده است.
رگه‌های پلی‌متال در این منطقه در چند بخش رخنمون پیدا کرده که در بعضی از آن‌ها حفریات قدیمی رخ داده است. معمولا کانی‌زایی در این منطقه کوچک ولیکن عیار مس، سرب و روی در حد درصد می‌باشد. همچنین عیار نقره، آنتیموان و طلا نیز در حد قابل توجهی می‌باشد.
عیار ماده معدنی مس بین 0/1 تا 2 درصد، مولیبدن 10 تا 400 پی‌پی‌ام و طلا 100 تا 16400 پی‌پی‌بی می‏‌باشد. هم‏چنین عیار نقره حداکثر 50 پی‌پی‌ام، سرب حداکثر 2/7 درصد و روی حداکثر 2/2 درصد می‏‌باشد.

ذخیره قطعی:
با توجه به فعالیت اکتشافی انجام شده در منطقه تناژ قطعی برابر با 210،116 تن کانسنگ با عيار متوسط طلا  ppm 1/07 می‌باشد.

احتمال گسترش:
ذخیره احتمالی طلا در حدود 50 تا 100 تن فلز محتوی
احتمال کشف دو ذخیره مس پورفیری با توجه به شواهد زمین‏‌شناختی و آلتراسیون‏ها
ذخیره پلی‌متال احتمالی در حدود چند میلیون تن

زیرساخت:
هیچ گونه امکاناتی در نزدیکی منطقه وجود ندارد و نزدیک‌ترین آبادی به منطقه در فاصله‌ی 35 کیلومتری می‌باشد که در حال حاضر دارای آب، برق و جاده شوسه‏ای می‏باشد که احتمالا در آینده آسفالت می‏‌گردد.

عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ آلتراسیون
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
تهیه‌ نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 37/7 کیلومتر مربع
تهیه‌ نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 37/7 کیلومتر مربع
نمونه برداری از رگه‌ها، زون‌های کانه‌دار و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی‌جویی به تعداد 86 نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
طراحي شبكه نمونه‌برداري به تعداد 26 نمونه لیتوژئوشيمي و پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی و تهیه‌ نقشه‌ مناطق آنومالی
ارسال 112 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌برداری
نمونه برداری، آماده‌سازی و آنالیز 2 نمونه جهت انجام مطالعات XRD
نمونه برداری، آماده‌سازی و آنالیز 1 نمونه جهت انجام مطالعات XRF
نمونه برداری، ارسال، آماده‌سازی 10 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
ررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:1000 جمعا به وسعت 127/1 هکتار در سه منطقه
تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 جهت مشخص شدن مناطق كانه‌دار به وسعت 496 هكتار در چهار منطقه
تهيه نقشه آلتراسيون‌هاي منطقه در مقياس 1:1000 به وسعت 496 هكتار در چهار منطقه
نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی37 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی برای تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس 1:1،000
بررسی مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 536 نقطه در 6 پروفیل در بخش‌های کانی‌سازی و آلتراسیون
عمليات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری براي 887 نقطه در مساحتی برابر با 44/1 کیلومتر مربع
احداث جاده‌هاي دسترسي به جمعا به متراژ 6 كيلومتر
احداث سکوی حفاری به تعداد 23 سکو
حفر 43 رشته ترانشه‌ اکتشافی به حجم 3000 متر مکعب و متراژ 1045 متر
نمونه‌برداری از ترانشه‌ها به تعداد 229 نمونه جهت آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌‌ها و بررسی تغییرات عیار عناصر
تهیه‌‌ مقطع ترانشه‌ها به متراژ 1045 متر
حفر 4 گمانه‌ اکتشافی به طول کلی 440/1 متر
بررسی و مطالعه RQD و R مغزه‌ها و برش آن‌ها به متراژ 440/1 متر
لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 440/1 متر
نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی و آنالیز 177 نمونه‌ برداشت شده از گمانه‌ها جهت آنالیز Fire Assay
نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی 7 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع میکروسکوپی جهت مطالعات لاگ‌نگاری
ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
انجام تست فرآوری برای کانسنگ طلا در مقیاس آزمایشگاهی
تهیه طرح پیش امکان‌سنجی برای احداث کارخانه فرآوری
تهیه گزارش نهایی

عملیات اکتشاف در حین استخراج:

انجام عمليات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری به تعداد 13562 نقطه

عملیات در دست اقدام:
تهیه نقشه توپوگرافی جمعا به وسعت 1828 هکتار
شروع عملیات حفر گمانه‌های اکتشافی در فاز دوم عملیات پی‌جویی
انجام عمليات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری به تعداد 2394 نقطه