فنی و مهندسی گروه زرمش

 بخش اکتشاف

بخش استخراج و فرآوری

عباس مرعشی
کارشناس استخراج
اسکندر پوررضاقلی
تکنسین استخراج
غلامعباس سنجری پور
تکنسین استخراج
حسین اکبری
مشاور استخراج
علیرضا سزاوار
مدیراستخراج و لجستیک
تقی اسماعیل زاده
ناظر استخراج

فعالیتهای تجاری گروه زرمش

رامین معصومی
ناظر فروش
سید حامد هژبر الساداتی
کارشناس بازرگانی

روابط عمومی و سایت گروه زرمش

سید محمد حسینی دامغانی
کارشناس IT
محمدحسین مشکانی
کارشناس رایانه

مالی و اداری گروه زرمش

فاطمه کریمی
کارشناس مالی
سمیه اسماعیل زاده
کارشناس مالی
امیر شکری
کارشناس مالی
حبیب الله شمس
کارشناس حقوقی
مجید سنایی
مدیرامور مالی
محمدرضا پوربابایی
تدارکات و لجستیک
مرجان کاروانی
کارشناس اداری