اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: سید علی مشکانی

سمت: مدیر ارشد مالی و اداری

محل تولد: تهران

پست الکترونیکی: Ali.meshkania@gmail.com

ali

سوابق تحصیلات عالی

کارشناسی مدیریت صنعتی- دانشگاه آزاد تهران جنوب (سال 1378)

سوابق شغلی

خط تولید – شرکت جنرال الکتریک – از سال 1375 لغایت 1377
تعمیرات پیشگیرانه – شرکت جنرال الکتریک – از سال 1375 لغایت 1377
حسابدار – تولیدی مجد – از سال 1383 لغایت 1387
حسابدار – چلوکبابی البرز – از سال 1383 لغایت 1387
مدیرارشد اداری – گروه معدنی و بازرگانی زرمش – از سال 1392 تاکنون