ذخایر فلزی

طلا و نقره

طلای اپی‌ترمال سولفید پایین آساگی

معدن طلای اپی‌ترمال سولفید پایین آساگی دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشد. این معدن طلا با مساحت 18 کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان، شمال غرب شهرستان زاهدان و در زون ساختاری نهبندان – خاش قرار گرفته است.

مس و طلای آشیانه زر

معدن مس و طلای آشیانه‌زر دارای پروانه بهره‌برداری به مساحت 18 کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان بردسیر و در مجاورت معدن مس پورفیری دره ‌آلو واقع شده است. این معدن در جنوب زون اکتشافی ارومیه- دختر قرار دارد.

طلای اپی ترمال سولفید بالای چوران

محدوده طلا و مس چوران دارای پروانه اکتشاف به مساحت 8 کیلومتر مربع می‌باشد. محدوده چوران در استان کرمان، شهرستان بردسیر واقع شده است. از نظر ‌ساختاری این کانسار در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه دختر قرار دارد.

طلای کمرزرد

محدوده طلای کمرزرد دارای پروانه اکتشاف پلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متال به مساحت 9 کیلومتر مربع در استان خراسان رضوی، شمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرق شهر فریمان

طلا و مس IOCG قشلاق میل

معدن طلا و مس قشلاق‌میل دارای پروانه بهره‌برداری با مساحت 10 کیلومترمربع می‌‏باشد و در استان مرکزی در شمال‌غرب شهرستان ساوه واقع شده است. این محدوده معدنی در بخش مرکزی کمربند ماگمایی ارومیه دختر قرار گرفته است.

مس و مولیبدن

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Can't create/write to file '/tmp/MY3gprHA' (Errcode: 30 - Read-only file system)]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM zar_terms AS t INNER JOIN zar_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN zar_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations', 'nproject-category', 'nproject-tag', 'yst_prominent_words') AND tr.object_id IN (49438, 49869, 49871, 49873, 49877, 49881, 49917, 49944, 52049, 52050, 52054, 52058, 53895, 53913, 53922, 61616, 72888, 73005, 87184, 87191) ORDER BY t.name ASC

مس کنیف 2

محدوده اکتشافی مس کنیف ۲ در استان خراسان‌جنوبی در غرب روستای کنیف در جاده سربیشه - درح واقع شده است و مساحت بالغ بر ۴/۳۴ کیلومترمربع را شامل می‌گردد. این محدوده جزیی از ناحیه بلوک لوت محسوب می‌گردد. مشخصات ذخیر

مس باغ سنگی

محدوده اکتشافی باغ‌ سنگی دارای پروانه اکتشاف به مساحت ۱۸ کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، در ۱۰ کیلومتری شمال‌ غرب شهر درح واقع شده است. این محدوده واقع در شرق ایران و جزیی از ناحیه بلوک لوت محسوب می‌گردد. 

مس کردخلج

محدوده کردخلج دارای پروانه بهره‌برداری خاک صنعتی و مجوز اکتشاف برای ماده معدنی پلی‌متال به عنوان ماده دوم می‌باشد. این محدوده با مساحتی در حدود 6 کیلومتر مربع در استان مرکزی و در غرب شهرستان ساوه واقع شده است.

مس و تنگستن چاه کلپ

معدن مس، تنگستن و روی چاه کلپ دارای پروانه بهره‏برداری به مساحت 6 کیلومترمربع، در استان خراسان جنوبی و در حدود 70 کیلومتری شمال غرب شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده بخش کوچکی از بلوک لوت به شمار می‏رود.

مس و طلای زرین آباد

محدوده اکتشافی زرین آباد دارای پروانه اکتشاف به مساحت 13 کیلومتر مربع در استان مرکزی، 7 کیلومتری جنوب شهر مامونیه واقع شده است. این محدوده جزیی از ناحیه ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه - دختر محسوب می‌گردد.

مس و مولیبدن پورفیری درب مزار

محدوده مس و مولیبدن درب مزار با مساحت 38 کیلو متر مربع واقع در استان کرمان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (جبال بارز) قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: پورفیری و در بخشي از محدوده رگ

مس کهک

محدوده مس کهک با مساحت 18 کیلومتر مربع واقع در استان قم واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه‌اي (تيپ مانتو) میشیگان، مس بازالتي (مس در مجاورت سنگ آهن

مس IOCG خانسرخ

محدوده مس خانسرخ با مساحت 9 کیلومترمربع در استان کرمان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (تنگویه) قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: IOCG، رگه‌ای پراكنده و توده‌اي پاراژنز کانه‌ها: مالاک

مس رگه ای کوه میل

محدوده کوه میل با مساحت 4 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است. این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است. تـیپ ذخـیره ژنز: رگه ای(اپی ترمال) پاراژنز کانه‌ها: کا

پلی متال هجیب

محدوده پلی ‏متال هجیب با مساحت 8 کیلومتر مربع در استان قزوین واقع شده است. تـیپ کانسار(ذخـیره) ژنز: رگه‌های پلی‌متال طلا، مس، سرب، روی و نقره ‏دار پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، اسفالری

پلی متال خلخاب

محدوده پلی متال خلخاب با مساحت 26 کیلومتر مربع در استان مرکزی ه واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه‌های پلی‌متال مس-طلادار،‌ مس-سرب و روی و IOCG پار

مس رگه ای زرندیه

محدوده مس زرندیه با مساحت 5 کیلومتر مربع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه ای و رگچه ای مرتبط ب

مس توده ‏ای رنگرز

محدوده مس و آهن رنگرز با مساحت 6 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه- دختر قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: تیپ رگه‌ای مرتبط با توده‌های نفوذی، تیپ مانتو و تیپ تو

مس ماسیو سولفاید نه‏ کوهی

معـدن نه‌کوهی با مساحت 32 کیلومتر مربع در استان کرمان واقع شده است. معدن نه‌کوهی در استان کرمان، شمال غرب کرمان واقع شده است و محصول اصلی آن مس سولفیدی می‏ باشد. عملیات اکتشاف این معدن در سال 1390 آغاز گردید. ت

مس ماسیو سولفاید باداموئیه

محدوده مس باداموئیه به مساحت 17 کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان کرمان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک پشت بادام قرار گرفته است. تـیپ کانسار (ذخـیره) ژنز: مس سولفید توده‌ای آتشفشانی پاراژنز کان

مس رگه ‏ای شوره

محدوده مس شوره با مساحت 6 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه ای پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، گالن، اسف

مس و تنگستن ده نو

محدوده مس و تنگستن ده نو با مساحت 1/5 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: اپی‌ترمال و رگه ای پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پ

مس و آهن اسکارنی نشوه

محدوده مس و آهن نشوه با مساحت 6 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است. تـیپ کانسار (ذخـیره) ژنز: اسکارن مس و آهن - سکانس توفی مس‌دار پاراژنز کا

مس، طلا و آهن اسکارنی سیلیجرد

محدوده مس و طلای سیلیجرد با مساحت 7 کیلو متر مربع در استان مرکزی  واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است. تـیپ کانسار (ذخـیره) ژنز: اسکارن مس و آهن - رگه های سیلیسی-کلسیتی ح

طلا، مس و مولیبدن سیاستراگی

محدوده اسکارن پورفیری مس، طلا و مولیبدن سیاستراگی با مساحت 24 کیلو متر مربع در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبدان- خاش قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: اسکار

سرب و روی

سرب و روی نیگنان

محدوده اکتشافی نیگنان دارای پروانه اکتشاف پلی‌متال به مساحت 7 کیلومتر مربع، در استان خراسان جنوبی و در فاصله 55 کیلومتری شمال غرب بشروئیه واقع شده است. این محدوده در ناحیه خاور ایران و بلوک لوت قرار گرفته است.

پلی ‏متال (سرب، روی و مس) چلمبر

محدوده پلی‌متال چلمبر با مساحت 11 کیلومترمربع در استان قزوین و در حدود 27 کیلومتری جنوب غرب شهر بویین زهرا واقع شده است. این محدوده بخشی از پهنه ساختاری ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه - دختر محسوب می‌گردد.

سرب و روی تنگ ‏دزدان

محدوده سرب و روی تنگ دزدان با مساحت 7/5 کیلومتر مربع در استان اصفهان  واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: احتمالاً  Mississippi valley type (تيپ دره مي

آهن و منگنز

آهن غرب هروا

محدوده آهن غرب هروا با مساحت 3 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) جنس سنگ ميزبان: آهک، آهک دولومیتی، دولومیت و شیل سن سنگ ميزبان

آهن و منگنز اگزلاتیو ویدر

محدوده آهن و منگنز ویدر با مساحت 9 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: آهن و منگنز رگه‌ای به همراه ذخایر احتمالی

آهن، آپاتیت و مس IOA یولاق

محدوده اکتشافی یولاق با مساحت 7 کیلومتر مربع، در استان مرکزی و در حدود 17 کیلومتری شمال غرب شهر ساوه واقع شده است. این محدوده معدنی جزیی از زون ساختاری ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه - دختر محسوب می‌گردد.

آهن نواری نیاز

محدوده آهن نواری نیاز با مساحت 21 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه - دختر قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: BIF (آهن نواری)، آهن اسکارنی و مس رگه‌ای پاراژنز کان

فلزات استراتژیک

ذخایر غیر فلزی

خاک‎های صنعتی

فلدسپات قالهر

معدن فلدسپات قالهر با مساحت 0/8 کیلومترمربع در در استان مرکزی واقع شده است. این از نظر تقسیمات ساختاری در زون ایران مرکزی قرار گرفته است. تیپ و ابعاد ذخیره بررسی های زمین شناسی و سنگ شناسی حاکی از تاثیر یه دگرگ

باریت ارغده

محدوده باریت ارغده با مساحت 1/5 کیلومترمربع در استان مرکزی واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه‏ ای و رگچه‏ ای پاراژنزکانه ‏ها: باریت گانگ: سیلیس، ا

خاک نسوز سپارده

محدوده خاک نسوز سپارده با مساحت 10 کیلومتر مربع در استان مازندران واقع شده است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رسوبي و سن ژنتیک نوع كانه و كاني‌هاي اصلي: كائولينيت، ديكيت، كلريت، كوارنز، هماتيت، موسكويت، آناتاز، روتيل

خاک نسوز کلرود

محدوده خاک نسوز کلرود با مساحت 0/26 کیلومتر مربع در استان گیلان واقع شده است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رسوبي و سن ژنتیک نوع كانه و كاني‌هاي اصلي: كائولينيت، ديكيت، كلريت، كوارتز، هماتيت، موسكويت، آناتاز، روتيل،

فلدسپات صدرمحلات

محدوده فلدسپات سدیک صدرمحلات با مساحت یک کیلومتر مربع در استان مرکزی  واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) جنس سنگ ميزبان: سنگ‌های دگرگونی شیستی و متاسنداستون

باریت نظرلو

محدوده باریت نظرلو با مساحت 38 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) جنس سنگ ميزبان: کوارتز آندزیت، لیتیک توف، توف و آندزیت سن سنگ

باریت حاجی‏ آباد

محدوده باریت حاجی آباد با مساحت 36 کیلو متر مربع در استان مرکزیواقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه های هیدروترمالی باریت به همراه مس، سرب و روی پاراژ

سنگ‏‎های ساختمانی

گرانیت عباس آباد

محدوده معدنی عباس ‌آباد (چهارگل) دارای پروانه بهره‌‌برداری گرانیت، با مساحت 2 کیلومتر مربع در استان مرکزی، 50 کیلومتری شهر ساوه واقع گردیده است. این محدوده در بخش شمالی زون ساختاری ارومیه - دختر قرار گرفته است.

سنگ‏های قیمتی و نیمه قیمتی