ذخایر فلزی

طلا و نقره

طلای اپی‌ترمال سولفید پایین آساگی

معدن طلای اپی‌ترمال سولفید پایین آساگی دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشد. این معدن طلا با مساحت 18 کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان، شمال غرب شهرستان زاهدان و در زون ساختاری نهبندان – خاش قرار گرفته است.

مس و طلای آشیانه زر

معدن مس و طلای آشیانه‌زر دارای پروانه بهره‌برداری به مساحت 18 کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان بردسیر و در مجاورت معدن مس پورفیری دره ‌آلو واقع شده است. این معدن در جنوب زون اکتشافی ارومیه- دختر قرار دارد.

طلای اپی ترمال سولفید بالای چوران

محدوده طلا و مس چوران دارای پروانه اکتشاف به مساحت 8 کیلومتر مربع می‌باشد. محدوده چوران در استان کرمان، شهرستان بردسیر واقع شده است. از نظر ‌ساختاری این کانسار در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه دختر قرار دارد.

طلای کمرزرد

محدوده کمرزرد به مساحت 8/6 کیلومترمربع در استان خراسان‌رضوی، شمال‌شرق شهر فریمان واقع گردیده است. این محدوده اکتشافی در مرز زون های ساختاری ایران مرکزی و کپه داغ قرار گرفته است.

طلا و مس IOCG قشلاق میل

معدن طلا و مس قشلاق‌میل دارای پروانه بهره‌برداری با مساحت 10 کیلومترمربع می‌‏باشد و در استان مرکزی در شمال‌غرب شهرستان ساوه واقع شده است. این محدوده معدنی در بخش مرکزی کمربند ماگمایی ارومیه دختر قرار گرفته است.

مس و مولیبدن

مس نصیر

محدوده معدنی مس‌نصیر دارای پروانه اکتشافی به مساحت 1 کیلومترمربع می‌باشد. این محدوده در استان سمنان، 90  کیلومتری جنوب دامغان واقع شده است. از نظرساختاری، این محدوده بخشی از زون ساختاری ایران مرکزی محسوب می‌شود

مس عباس آباد

معدن عباس‌آباد دارای پروانه بهره‌‌برداری به مساحت 1/79 کیلومترمربع می‌باشد این معدن در استان مرکزی، 27 کیلومتری شهر مامونیه واقع شده است. از نظر ساختاری، این معدن بخشی از زون ساختاری ارومیه - دختر محسوب می‌شود.

مس نهبندان

محدوده اکتشافی پلی­‌متال نهبندان دارای پروانه اکتشاف به مساحت 0/88 کیلومترمربع در استان خراسان­‌جنوبی، در جنوب­‌شرق بیرجند واقع شده است. این محدوده جزئی از زون فلیشی شرق ایران (زون خاش- نهبندان) محسوب می­‌گردد.

پلی‌متال گزن

محدوده اکتشافی پلی‌متال گزن دارای پروانه اکتشاف به وسعت 23/8 کیلومترمربع در استان کردستان و در جنوب شهرستان دیواندره قرار دارد. از نگاه زمین‌شناسی نیز در بخش کوچکی از شمال‌غربی زون سنندج - سیرجان واقع شده است.

مس کنیف 2

محدوده اکتشافی مس کنیف ۲ در استان خراسان‌جنوبی در غرب روستای کنیف در جاده سربیشه - درح واقع شده است و مساحت بالغ بر ۴/۳۴ کیلومترمربع را شامل می‌گردد. این محدوده جزیی از ناحیه بلوک لوت محسوب می‌گردد. مشخصات ذخیر

مس باغ سنگی

محدوده اکتشافی باغ‌سنگی دارای پروانه اکتشاف به مساحت ۱۸ کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، ۱۰ کیلومتری شمال‌غرب دهستان درح واقع شده است. این محدوده معدنی جزیی از حوضه فلیشی زون ساختاری شرق ایران محسوب می‌گردد.

مس کردخلج

محدوده کردخلج دارای پروانه بهره‌برداری خاک صنعتی و مجوز اکتشاف برای ماده معدنی پلی‌متال به عنوان ماده دوم می‌باشد. این محدوده با مساحتی در حدود 6 کیلومتر مربع در استان مرکزی و در غرب شهرستان ساوه واقع شده است.

مس و تنگستن چاه کلپ

معدن مس، تنگستن و روی چاه کلپ دارای پروانه بهره‏برداری به مساحت 6 کیلومترمربع، در استان خراسان جنوبی و در حدود 70 کیلومتری شمال غرب شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده بخش کوچکی از بلوک لوت به شمار می‏رود.

مس و طلای زرین آباد

محدوده اکتشافی زرین آباد دارای پروانه اکتشاف به مساحت 13 کیلومتر مربع در استان مرکزی، 7 کیلومتری جنوب شهر مامونیه واقع شده است. این محدوده جزیی از ناحیه ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه - دختر محسوب می‌گردد.

مس و مولیبدن پورفیری درب مزار

محدوده مس و مولیبدن درب مزار با مساحت 38 کیلو متر مربع واقع در استان کرمان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (جبال بارز) قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: پورفیری و در بخشي از محدوده رگ

مس کهک

محدوده کهک با مساحت 6 کیلومترمربع و دارای پروانه بهره‌برداری واقع در استان قم در نزدیکی شهرستان کهک می‌باشد این محدوده در زون اکتشافی ارومیه-دختر قرار دارد، دسترسی به محدوده از طریق جاده قم- کهک امکان‌پذیر است.

مس IOCG خانسرخ

محدوده پلی متال خانسرخ دارای مساحت 9/47 کیلومترمربع و دارای پروانه بهره‌­برداری مس، در استان کرمان و در 70 کیلومتری شمال‌شرق شهر سیرجان واقع شده است. این محدوده در کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه–دختر قرار دارد.  

مس رگه ای کوه میل

محدوده کوه میل با مساحت 4 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است. این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است. تـیپ ذخـیره ژنز: رگه ای(اپی ترمال) پاراژنز کانه‌ها: کا

پلی متال هجیب

محدوده پلی ‏متال هجیب با مساحت 8 کیلومتر مربع در استان قزوین واقع شده است. تـیپ کانسار(ذخـیره) ژنز: رگه‌های پلی‌متال طلا، مس، سرب، روی و نقره ‏دار پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، اسفالری

پلی متال خلخاب

محدوده اکتشافی خلخاب دارای پروانه بهره­‌برداری، در استان مرکزی، در شمال شهرساوه و در شمال­‌شرق روستای چنار واقع است.این محدوده به مساحت 14/3 کیلومترمربع، جزئی از کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه–دختر محسوب می­گردد.

مس رگه ای زرندیه

محدوده مس زرندیه با مساحت 5 کیلومتر مربع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه ای و رگچه ای مرتبط ب

مس توده ‏ای رنگرز

محدوده اکتشافی رنگرز دارای پروانه بهره‌­برداری، در استان مرکزی،17 کیلومتری شمال‌شرق شهر ساوه واقع شده است. این محدوده با مساحتی بالغ بر 6/4 کیلومترمربع، جزئی از کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه–دختر محسوب می­‌گردد.

مس ماسیو سولفاید نه‏ کوهی

معـدن نه‌کوهی با مساحت 32 کیلومتر مربع در استان کرمان واقع شده است. معدن نه‌کوهی در استان کرمان، شمال غرب کرمان واقع شده است و محصول اصلی آن مس سولفیدی می‏ باشد. عملیات اکتشاف این معدن در سال 1390 آغاز گردید. ت

مس ماسیو سولفاید باداموئیه

محدوده مس باداموئیه به مساحت 17 کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان کرمان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک پشت بادام قرار گرفته است. تـیپ کانسار (ذخـیره) ژنز: مس سولفید توده‌ای آتشفشانی پاراژنز کان

مس رگه ‏ای شوره

محدوده مس شوره با مساحت 6 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه ای پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، گالن، اسف

مس و تنگستن ده نو

محدوده مس و تنگستن ده نو با مساحت 1/5 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: اپی‌ترمال و رگه ای پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پ

مس و آهن اسکارنی نشوه

محدوده مس و آهن نشوه با مساحت 6 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است. تـیپ کانسار (ذخـیره) ژنز: اسکارن مس و آهن - سکانس توفی مس‌دار پاراژنز کا

مس، طلا و آهن اسکارنی سیلیجرد

محدوده اکتشافی سیلیجرد با مساحت 23/3 کیلومترمربع در استان مرکزی و 17 کیلومتری شمال‌غرب شهرساوه قرار دارد و جزئی از نوار ماگمایی ارومیه-دختر می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده ساوه-بوئین زهرا امکان­پذیر می­­‌باشد.

طلا، مس و مولیبدن سیاستراگی

محدوده اسکارن پورفیری مس، طلا و مولیبدن سیاستراگی با مساحت 24 کیلو متر مربع در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبدان- خاش قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: اسکار

سرب و روی

سرب و روی نیگنان

محدوده اکتشافی نیگنان دارای پروانه اکتشاف پلی‌متال به مساحت 7 کیلومتر مربع، در استان خراسان جنوبی و در فاصله 55 کیلومتری شمال غرب بشروئیه واقع شده است. این محدوده در ناحیه خاور ایران و بلوک لوت قرار گرفته است.

پلی ‏متال (سرب، روی و مس) چلمبر

محدوده پلی‌متال چلمبر با مساحت 11 کیلومترمربع در استان قزوین و در حدود 27 کیلومتری جنوب غرب شهر بویین زهرا واقع شده است. این محدوده بخشی از پهنه ساختاری ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه - دختر محسوب می‌گردد.

سرب و روی تنگ ‏دزدان

محدوده سرب و روی تنگ دزدان با مساحت 7/5 کیلومتر مربع در استان اصفهان  واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: احتمالاً  Mississippi valley type (تيپ دره مي

آهن و منگنز

آهن غرب هروا

محدوده آهن غرب هروا با مساحت 3 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) جنس سنگ ميزبان: آهک، آهک دولومیتی، دولومیت و شیل سن سنگ ميزبان

آهن و منگنز اگزلاتیو ویدر

محدوده ویدر با مساحت 9 کیلومترمربع در استان مرکزی و شهرستان زرندیه قرار دارد. این محدوده در زون ماگماتیسمی ارومیه-دختر قرار گرفته است. محدوده ویدر در فاصله حدودا 15 کیلومتری از اتوبان ساوه-بوئین‌زهرا قرار دارد.

آهن، آپاتیت و مس IOA یولاق

محدوده اکتشافی یولاق با مساحت 7 کیلومتر مربع، در استان مرکزی و در حدود 17 کیلومتری شمال غرب شهر ساوه واقع شده است. این محدوده معدنی جزیی از زون ساختاری ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه - دختر محسوب می‌گردد.

آهن نواری نیاز

محدوده نیاز دارای پروانه بهره‌­برداری و از نظر تقسیمات کشوری در استان مرکزی و 35 کیلومتری شمال‌غرب ساوه و ۵/۲ کیلومتری روستای نیوشت قرار دارد. این محدوده جزئی از کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه–دختر محسوب می‌گردد.

کروم

کرومیت فریز

محدوده اکتشافی فریز دارای پروانه‌اکتشاف، در استان خراسان‌­جنوبی، در 25 کیلومتری جنوب­‌غرب بیرجند، جاده بندعمرشاه-جلگه ماژان و در شمال روستای کاریزنو واقع است، محدوده دارای مساحت 4/49 کیلومترمربع را شامل می­‌شود

کروم، مس و طلای کنیف

محدوده اکتشافی کنیف دارای پروانه بهره‌برداری به مساحت ۱۱/۷۲ کیلومتر مربع می باشد، که در استان خراسان جنوبی و حدفاصل 60 کیلومتری جاده سربیشه به درح واقع شده است. این محدوده جزیی از ناحیه بلوک لوت محسوب می‌گردد.

فلزات استراتژیک

ذخایر غیر فلزی

خاک‎های صنعتی

خاک صنعتی آزاده

محدوده آزاده دارای پروانه بهره‌برداری به مساحت 2/13 کیلومترمربع در استان‌سمنان، 5 کیلومتری شهرک‌‌صنعتی سمنان واقع شده است.از نظر جایگاه زمین‌شناسی-ساختاری، این محدوده بخشی از زون ساختاری ایران‌مرکزی محسوب می‌شو

باریت حاجی‌آباد

معدن حاجی‌آباد با پروانه بهره‌برداری باریت با مساحت 36/03 کیلومترمربع در استان مرکزی و در زون ساختاری ارومیه-دختر واقع شده است.راه دسترسی از طریق آزادراه تهران-ساوه، روبه‌روی شهرک صنعتی کاوه امکان‌پذیر می‌باشد.

سنگ‏‎های ساختمانی

سنگ‏های قیمتی و نیمه قیمتی