ذخایر فلزی

طلا و نقره

مس و طلای آشیانه زر

محدوده آشیانه زر با مساحت 18/07 کیلومتر مربع در استان کرمان و در مجاورت شهرستان‏ نگار و روستاهای شیرینک و آشیانه زر واقع شده است. این محدوده در بخش جنوبی زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است. دسترسی به معدن

طلای کمرزرد

محدوده طلای کمرزرد به مساحت 6/8 کیلومتر مربع در استان خراسان رضوی، شهرستان فریمان واقع شده است. این محدوده در مرز زون‌های ساختاری ایران مرکزی و کپه داغ قرار گرفته است. راه‌های دسترسی به محدوده معدنی از طریق جاد

طلا و مس IOCG قشلاق میل

محدوده طلا و مس قشلاق میل با مساحت 18/73 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طريق

طلای اپی ترمال سولفید بالای چوران

محدوده چوران با مساحت 8 کیلومتر مربع در استان کرمان شهرستان بردسیر واقع شده است. این محدوده در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار دارد. دسترسی به محدوده از طريق جاده بردسير به سيرجان، پس از طي 32 كيلوم

طلای اپی ترمال سولفید پایین آساگی

محدوده طلای سولفید پایین آساگی به مساحت 18/3 کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبندان – خاش قرار گرفته است. دسترسی به محدوده از طریق جاد

مس و مولیبدن

مس کردخلج

محدوده مس کردخلج با مساحت 8/5 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در 25 کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است. با توجه به جایگاه تکتونیکی و وجود تود

مس نیگنان

محدوده پلی متال نیگنان با مساحت 7 کیلو متر مربع واقع در استان خراسان جنوبی و در فاصله 55 کیلومتری شمال غرب بشروئیه و 30 کیلومتری عشق آباد واقع شده است. این محدوده در ناحیه خاور ایران و بلوک لوت قرار گرفته است.

مس و تنگستن چاه کلپ

محدوده مس، تنگستن و روی چاه کلپ با مساحت 6 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی و در حدود 70 کیلومتری شمال غرب شهرستان نهبندان واقع شده است. دسترسی به این محدوده معدنی از طریق بیرجند امکان‏پذیر می‏ باشد. با پیمود

مس و طلای زرین آباد

محدوده زرین آباد با مساحت 13/4 کیلو متر مربع در استان مرکزی و 30 کیلومتری شمال شرق شهر ساوه واقع شده است. این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسي به اين

مس و مولیبدن پورفیری درب مزار

محدوده مس و مولیبدن درب مزار با مساحت 38 کیلو متر مربع واقع در استان کرمان در نزدیکی شهرستان جیرفت واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (جبال بارز) قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در 25 کیلومتری

مس کهک

محدوده مس کهک با مساحت 18/4 کیلومتر مربع واقع در استان قم در نزدیکی شهرستان کهک واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در 20 کیلومتری جاده آسفالته (مسیر قم به کاشان

مس IOCG خانسرخ

محدوده مس خانسرخ با مساحت 9/47 کیلومترمربع واقع در استان کرمان در نزدیکی شهرستان سیرجان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (تنگویه) قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در 60 کیلومتری جاده آسفالته

مس رگه ای کوه میل

محدوده کوه میل با مساحت 1/ 4 کیلو متر مربع در استان مرکزی و 30کیلومتری شمال شرق شهر ساوه واقع شده است. این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسي به اين مح

پلی متال هجیب

محدوده پلی ‏متال هجیب با مساحت 7/88 کیلومتر مربع در استان قزوین و در حدود 23 کیلومتری جنوب شرق شهرستان بوئین‏ زهرا واقع شده است. دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق کیلومتر 48 بزرگراه بوئین زهرا- ساوه و از روستای

پلی متال خلخاب

محدوده پلی متال خلخاب با مساحت 26 کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده از طريق جاده آسفالته ساوه

مس رگه ای زرندیه

محدوده مس زرندیه با مساحت 5/35 کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در یک کیلومتری بخش شرقی

مس توده ‏ای رنگرز

محدوده مس و آهن رنگرز با مساحت 6/44 کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه- دختر قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق اتوبا

مس ماسیو سولفاید نه‏ کوهی

معـدن نه‌کوهی با مساحت 32 کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان کرمان و شهر اختیارآباد واقع شده است. معدن نه‌کوهی در استان کرمان، شمال غرب کرمان واقع شده است و محصول اصلی آن مس سولفیدی می‏ باشد. عملیات اکتشاف ای

مس سرچاه

محدوده مس سرچاه به مساحت 25/7 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است. دسترسي به محدوده مورد مطالعه از طريق جاده بيرجند- خوسف- ماژان ا

مس ماسیو سولفاید اردنی

محدوده روی، مس و سرب اردونی به مساحت 4/2 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است. دسترسی به محدوده از طریق جاده نهبندان- شهداد امکان پ

مس ماسیو سولفاید باداموئیه

محدوده مس باداموئیه به مساحت 16/8 کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان کرمان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک پشت بادام قرار گرفته است. جهت دستیابی به محدوده از کرمان به سمت اختیار آباد حرکت کرده و

مس رگه ‏ای شوره

محدوده مس شوره با مساحت 5/94 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان محلات واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده‌ی شوره در داخل جاده‌ی محلات-

مس و تنگستن ده نو

محدوده مس و تنگستن ده نو با مساحت 1/53 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان خمین واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از جاده‌ی

مس و آهن اسکارنی نشوه

محدوده مس و آهن نشوه با مساحت 5/95 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در حدود 24 کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده

مس، طلا و آهن اسکارنی سیلیجرد

محدوده مس و طلای سیلیجرد با مساحت 7/1 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در حدود 17 کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محد

طلا، مس و مولیبدن سیاستراگی

محدوده اسکارن پورفیری مس، طلا و مولیبدن سیاستراگی با مساحت 24/65 کیلو متر مربع واقع در استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی شهرستان زاهدان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبدان- خاش قرار گرفته ا

سرب و روی

سرب و روی رگه ‏ای چاه موسی ۲

محدوده سرب، روی و مس چاه موسی 2 به مساحت 28 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است. دسترسي به محدوده مورد مطالعه از طريق جاده بيرجند

سرب و روی رگه‏ ای چاه موسی ۱

محدوده سرب، روی و مس چاه موسی 1 به مساحت 37/4 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است. دسترسي به محدوده مورد مطالعه از طريق جاده بيرجن

پلی ‏متال (سرب، روی و مس) چلمبر

محدوده پلی متال چلمبر با مساحت 11/37 کیلو متر مربع واقع در استان قزوین و در حدود 27 کیلومتری جنوب غرب شهر بوئین زهرا واقع شده است این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفت

سرب و روی تنگ ‏دزدان

محدوده سرب و روی تنگ دزدان با مساحت 7/5 کیلومتر مربع واقع در استان اصفهان در نزدیکی شهرستان فریدونشهر واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در 30 کیلومتری بخش بوئ

آهن و منگنز

آهن غرب هروا

محدوده آهن غرب هروا با مساحت 3/1 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان محلات واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از شمال شهر محل

آهن و منگنز اگزلاتیو ویدر

محدوده آهن و منگنز ویدر با مساحت 8/96 کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر

آهن، آپاتیت و مس IOA یولاق

محدوده یولاق با مساحت 6/99 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در حدود 17 کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده مورد نظ

آهن نواری نیاز

محدوده آهن نواری نیاز با مساحت 21/49 کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه - دختر قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق اتو

فلزات استراتژیک

ذخایر غیر فلزی

خاک‎های صنعتی

فلدسپات قالهر

معدن فلدسپات قالهر با مساحت 0/8 کیلومترمربع در جنوب شرق شهرستان دلیجان در استان مرکزی واقع شده است. ابن از نظر تقسیمات ساختاری در زون ایران مرکزی قرار گرفته است. در حال حاضر تعداد 2  سینه کار استخراجی  در معدن

باریت ارغده

محدوده باریت ارغده با مساحت 1/41 کیلومترمربع در استان مرکزی، شهرستان خمین واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است. جهت دسترسی به محدوده ابتدا وارد شهر محلات شده، سپس از طریق جاده م

خاک نسوز سپارده

محدوده خاک نسوز سپارده با مساحت 9/94 کیلومتر مربع واقع در استان مازندران در نزدیکی شهرستان رامسر واقع شده است راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق شهرستان رامسر – شهرستانهای گالش و چالکرود و بعد روستای سپا

خاک نسوز کلرود

محدوده خاک نسوز کلرود با مساحت 0/26 کیلومتر مربع واقع در استان گیلان در نزدیکی شهرستان رحیم آباد واقع شده است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طربق شهرستان رودسر و سپس كلاچاي، رحيم آباد و روستاي اشكور می ب

فلدسپات صدرمحلات

محدوده فلدسپات سدیک صدرمحلات با مساحت یک کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان محلات واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از شهرس

باریت نظرلو

محدوده باریت نظرلو با مساحت 37/8 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از زرندیه، روست

باریت حاجی‏ آباد

محدوده باریت حاجی آباد با مساحت 36/03 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده مورد نظر از آزاد راه تهرا

سنگ‏‎های ساختمانی

گرانیت عباس آباد

محدوده سنگ تزئینی عباس آباد با مساحت 2/2 کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی، شهرستان ساوه واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است. دسترسی به محدوده از طریق آزاد راه تهران

سنگ‏های قیمتی و نیمه قیمتی