بایگانی برای:اکتشاف

0

گرانیت عباس آباد

محدوده سنگ تزئینی عباس آباد با مساحت 2/2 کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی، شهرستان ساوه واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است. دسترسی به محدوده از طریق آزاد راه تهران
0

مس و تنگستن ده نو

محدوده مس و تنگستن ده نو با مساحت 1/53 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان خمین واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از جاده‌ی
0

مس و آهن اسکارنی نشوه

محدوده مس و آهن نشوه با مساحت 5/95 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در حدود 24 کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده
1

مس، طلا و آهن اسکارنی سیلیجرد

محدوده مس و طلای سیلیجرد با مساحت 7/1 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در حدود 17 کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محد
Gheshlaghmill-0

طلا و مس IOCG قشلاق میل

محدوده طلا و مس قشلاق میل با مساحت 18/73 کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طريق
Chouran-0

طلای اپی ترمال سولفید بالای چوران

محدوده چوران با مساحت 8 کیلومتر مربع در استان کرمان شهرستان بردسیر واقع شده است. این محدوده در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار دارد. دسترسی به محدوده از طريق جاده بردسير به سيرجان، پس از طي 32 كيلوم
Asagi-0

طلای اپی ترمال سولفید پایین آساگی

محدوده طلای سولفید پایین آساگی به مساحت 18/3 کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبندان – خاش قرار گرفته است. دسترسی به محدوده از طریق جاد
Siasteragi-0

طلا، مس و مولیبدن سیاستراگی

محدوده اسکارن پورفیری مس، طلا و مولیبدن سیاستراگی با مساحت 24/65 کیلو متر مربع واقع در استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی شهرستان زاهدان واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی حوضه فلیشی نهبدان- خاش قرار گرفته ا