مرحوم مهندس کرامت الله علی پور

مرحوم مهندس کرامت الله علی پور

یکی از پیشکسوتان معدنکاری و ایران متولد 1302 شیراز و از نخستین فارغ التحصیلان دانشگاه تهران در سال 1325 می باشد. سوابق ایشان در زیر آورده شده است:

اطلاعات تحصیلی
فوق لیسانس مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران 1325

تجارب و تخصص
تحصیلات تکمیلی:
الف – گذراندن دوره تخصصی معدن در سازمان همکاری های بین المللی – امریکا سال 1956
ب – اخذ گواهینامه از اداره معادن امریکا، دوره آمار مواد معدنی امریکا 1965

مشاغل و فعالیت ها:

1- اشتغال در معادن ایران از سال 1325 تا 1344 در سمت های مهندسی تا ریاست معادن به ترتیب در معادن گلندرود، زیراب، شمشک، چشمه گل و الیکا
2- رئیس قسمت فنی و اجرائی شرکت کل معادن (از سال 1344 تا 1346)
3- در سازمان زمین شناسی کشور در سمت های مدیر امور فنی و معاونت فنی و اجرائی (از سال 1346 تا 1358 که سال بازنشستگی می باشد.)
4- کارشناس رسمی دادگستری در معادن (از سال 1351 تاکنون)
5- تدریس درس ایمنی در معادن، در دانشکده معدن شاهرود و آموزشگاههای معادن تابع شرکت سهامی کل معادن ایران
6- تالیفات: ترجمه کتاب «زمین شناسی ذخائر معدنی»، تالیف اسمیرنوف، تالیف کتاب «تاریخ زمین شناسی و معدن در ایران»

کرامت‌الله علیپور، مهندس پیشکسوت صنعت معدنکاری کشور در آمریکا درگذشت.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.