مهندس ناصر عابدیان

مهندس ناصر عابدیان

زندگینامه:
ناصر عابدیان متولد کازرون فارغ التحصیل رشته مهندسی اکتشاف از دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد. وی در دوران نظام وظیفه بعنوان کارشناس در اداره مهندسی ارتش مشغول به فعالیت بود. پس از آن با شرکت کانادایی بمنظور تهیه نقشه های زمین شناسی و معدنی برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پروژه شرق ایران کار کرده، سپس به عنوان رئیس گروه اکتشاف در شرکت ملی صنایع مس ایران و از سال 1359 تاکنون در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان کارشناس اکتشاف مشغول به کار بوده است. آغاز فعالیت وی در سازمان زمین شناسی، در بخش اکتشافات گروه غیرفلزی بوده است. پس از آن رئیس گروه اکتشاف، سپس مدیر امور اکتشاف و بعد در پست معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی مشغول به کار شد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.