آهن و منگنز اگزلاتیو ویدر

پروژه ها

محدوده ویدر با مساحت 9 کیلومترمربع در استان مرکزی و شهرستان زرندیه قرار دارد. این محدوده در زون ماگماتیسمی ارومیه-دختر قرار گرفته است. محدوده ویدر در فاصله حدودا 15 کیلومتری از اتوبان ساوه-بوئین‌زهرا قرار دارد.

تیپ کانسار (ذخیره)
ژنز: آهن و منگنز اگزالاتیو به همراه طلا و نقره اپی‌ترمال
پاراژنز کانه‌ها: هماتیت، پیرولوزیت، منگانیت، کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت، گوتیت
نوع گانگ: باریت، سیلیس، ژاسپ، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Pbو Sb، As، Mo، Cu، Ag، Au، Mn، Fe

 زمین‏‌شناسی

زون ساختاری: ایران مرکزی
جنس سنگ ميزبان: آندزیت، آندزی بازالت، توف آندزیتی، کنگلومرا و آهک
سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
آلتراسیون: اکسید و هیدروکسید آهن، آرژیلیک متوسط، سیلیسی شدن

ابعاد ذخیره

ابعاد ماده معدنی در کانی‌سازی آهن و منگنز دارای طول 100 تا 1000 متر، عرض 0/5 تا 1/5 متر و ارتفاع 0/5 تا 5 متر است. کانی‌زایی طلا و نقره دارای طول 50 تا 500 متر، عرض 0/5 تا 10 متر و ارتفاع 0/5 تا 15 متر است.

عیار ذخیره

با توجه به نتایج نمونه‌های برداشت شده در مرحله پی‌جویی:

 • عیار حداکثر و میانگین عنصر طلا به ترتیب برابر 15137 و 403 میلی‌گرم در تن است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر نقره به ترتیب برابر 732 و 31 گرم بر تن است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر آهن به ترتیب برابر 45/4 و 39/8 درصد است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر منگنز به ترتیب برابر 17 و 2/96 درصد است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر مس به ترتیب برابر 3/61 و 0/14 درصد است.

حفریات سطحی (ترانشه) به حجم تقریبی 1133 مترمکعب صورت گرفت. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌های محدوده ویدر:

 • عیار حداکثر و میانگین عنصر طلا به ترتیب برابر 26656 و 486 میلی‌گرم در تن است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر نقره به ترتیب برابر 55 و 4 گرم بر تن است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر آهن به ترتیب برابر46/94 و 31/6 درصد است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر منگنز به ترتیب برابر 30/3 و 3/34 درصد است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر مس به ترتیب برابر 0/34 و 0/037 درصد است.

حفریات عمقی (عملیات حفاری مغزه‌گیری) در 10 حلقه گمانه به روش مغزه‌گیری به متراژ کلی 490 متر توسط دستگاه حفاری مغزه‌گیر با مشخصات فنی حفاری وایرلاین به سایز حفاری (HQ) شده است. تعداد 15 نمونه از این گمانه‌ها برداشته شد.

 • عیار حداکثر و میانگین عنصر آهن به ترتیب برابر 44 و 41/3 درصد است.
 • عیار حداکثر و میانگین عنصر منگنز به ترتیب برابر 0/1 و 0/08 درصد است.

عیار ماده معدنی آهن بین 20 تا 40 درصد، منگنز بین 17 تا 30 درصد، مس 0/1 تا 3/6 درصد، طلا بین 50 تا 26656 میلی‌گرم بر تن و نقره 10 تا 732 گرم بر تن است.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه میزان ذخیره قطعی برابر با 108،000 تن کانسنگ با عیار متوسط 38 درصد آهن توتال است.

زیرساخت

آب و برق در 1 کیلومتری منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… ، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي.
 • خريد تصاویر دورسنجی محدوده مورد مطالعه از سازمان زمين‌شناسی و اکتشافات معدنی كشور.
 • انجام عملیات دورسنجی و تفکیک زون‌های دگرسانی و ساختارهای زمین‌شناسی به وسعت 25 کیلومترمربع.
 • تهیه‌ نقشه‌ توپوگرافی در مقیاس 1:20,000 به وسعت 25 کیلومتر مربع.
 • تهیه‌ نقشه‌ زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 به وسعت 25 کیلومتر مربع.
 • تهیه‌ نقشه‌ گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000.
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی.
 • برداشت و مطالعه 5 نمونه مقطع نازک برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی در مقیاس 1:20،000.
 • نمونه برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی‌جویی به تعداد 64 نمونه.
 • ارسال 57 نمونه، آماده سازی و آنالیز شيميايي به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری.
 • ارسال 7 نمونه، آماده‌سازی و آنالیز شيميايي به روش XRF در مراحل نمونه‌برداری.
 • تجزیه وتحلیل نمونه‌های آنالیز شده.
 • عملیات ژئوفیزیکی به تعداد 600 نقطه به روش IP & RS در 7 پروفیل.
 • تجزیه و تحلیل داده‌های ژئوفیزیکی و رسم مدل‌های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه.
 • تهیه‌ نقشه‌ زمین‌شناسی به مقیاس 1:1،000در گستره‌ای به وسعت 260 هکتار.
 • برداشت و مطالعه 5 نمونه مقطع نازک جهت تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:1،000.
 • احداث 3 کیلومتر جاده خاکی برای دسترسی به بخش‌های مختلف منطقه.
 • حفر ترانشه به متراژ 1133 مترمکعب.
 • برداشت ترانشه‌ها به مقیاس 1:20 به طول 5/588 متر.
 • نمونه‌برداری سیستماتیک از ترانشه‌ها به تعداد 96 نمونه.
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌ها به روش ICP OES، Fire Assay و XRF.
 • رسم مقاطع ترانشه‌ها و تجزیه تحلیل تغییرات عیار عناصر در ترانشه‌ها.
 • احداث10 سکوی حفاری.
 • حفر 10 گمانه مغزه‌گیری به متراژ کلی 490 متر.
 • بررسی و مطالعه RQD و R. مغزه‌ها.
 • برش مغزه به متراژ 300 متر.
 • آماده‌سازی و ارسال 15 نمونه‌ از مغزه‌های حفاری شده به روش ICP OES، Fire Assay.
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 115 متر و تهیه‌ گزارش.
 • برداشت، ارسال و آماده‌سازی 3 نمونه از مغزه‌ جهت آزمایش XRF.
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی بر اساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته.
 • تهیه‌ی گزارش عملیات اکتشافی به همراه نقشه‌ها و CD.

مالکیت

این محدوده دارای گواهی کشف و متعلق به گروه معدنی و بازرگانی زرمش است.