مس کردخلج

پروژه ها

محدوده کردخلج دارای پروانه بهره‌برداری خاک صنعتی و مجوز اکتشاف برای ماده معدنی پلی‌متال به عنوان ماده دوم می‌باشد. این محدوده با مساحتی در حدود 6 کیلومتر مربع در استان مرکزی و در غرب شهرستان ساوه واقع شده است.

مشخصات کانسار:

تیپ کانی‌سازی: اسکارن مس و آهن، توده نفوذی مس‌دار و طلای اپ ی­ترمال
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، پیریت، مالاکیت، آزوریت، مگنتیت، هماتیت و اسپکیولاریت
نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، اکتینولیت و تورمالین
پاراژنز ژئوشیمیایی: (Cu, Fe), Au, REE

زمین شناسی:

زون ساختاری: زون ایران مرکزی، کمربند آتشفشانی ارومیه-دختر
جنس سنگ ميزبان: آندزیت، توف ‌آندزیتی، توف ریوداسیتی، لیتیک‌توف، لاتیت، داسیت و واحدهای نفوذی دیوریتی، کوارتزدیوریتی و گابرویی
سن سنگهای ميزبان: ائوسن تا میوسن
آلتراسیون: سیلیسی‌، سریسیتی، آرژیلیکی‌، پ‍‍روپلیتیکی‌، هورنفلسی‌، هماتیتی

ابعاد ذخیره:

محدوده موردنظر دارای یک زون کانه­ زایی مس-آهن به طول ۱۰۰۰متر و عرض حدود ۵۰۰ متر و دو زون حاوی کانه ­زایی مس به مساحت ۱۰۷ هکتار به صورت پ‍‍راکنده می ­باشد.
کانی‌سازی طلا و مس در شرق منطقه و به شکل رگه‌های سیلیسی-کلسیتی به طول تقریبی 1 کیلومتر و ضخامت 1/5 متر دیده‌ می‌شود.

ذخیره قطعی کانسار:

مجموع ذخیره در محدوده کردخلج با درنظر گرفتن ۰/۳ درصد به عنوان عیار حد اقتصادی مس برابر با ۳۲۴۶۶۷ تن کانسنگ مس با عیار متوسط ۰/۶۴ درصد می­باشد و با درنظر گرفتن ۲۰ درصد به عنوان عیار حد اقتصادی برای آهن برابر با ۳۳۲۹۵۲ تن کانسنگ با عیار متوسط ۲۴/۶ درصد می­باشد.  لازم به ذکر است که عملیات حفاری همچنان در حال انجام است و ذخیره مس و آهن قطعا بزرگتر از این مقدار است.

عیار ماده معدنی:

براساس اطلاعات حاصل از آنالیز تعداد 448 نمونه در مراحل پی­جویی، برداشت ترانشه و مغزه‌­های حفاری، مس میانگین 0/64 درصد و حداکثر 5درصد، Fet میانگین 24/6 درصد و حداکثر 44 درصد، طلا میانگین 169 میلی­گرم بر تن و حداکثر 2364 میلی­گرم بر تن و LREE(La, Ce, Pr, Nd) میانگین 0/1 درصد و حداکثر 0/35 درصد می ­باشد.
لازم به ذکر است در محدوده موردنظر عناصر Mo و Pb نیز دارای آنومالی می ­باشد.

زیرساخت:

آب و برق در فاصله 5 کیلومتری از محدوده وجود دارد. همچنین چندین جاده خاکی برای دسترسی به محدوده موردنظر وجود دارد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
پی جویی صحرایی و مشخص نمودن زون­های کانی‌سازی
بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت حدود ۶ کیلومترمربع
تهیه نقشه گسل‌ها، آلتراسیون و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000
نمونه‌برداری از زون­های کانی‌سازی‌، رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 58 نمونه
ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل پی­جویی به تعداد 58 نمونه
ارسال، آماده سازی و آنالیز 8 نمونه به روش XRF
برداشت 11 نمونه سنگی جهت تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی برای انجام مطالعات پتروگرافی در کلیه مراحل
عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 12 پروفیل و 893 ایستگاه
عملیات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در 1085 ایستگاه به وسعت 50 هکتار
تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:1000 و برداشت تصویر اورتوموزاییک به مساحت 180 هکتار به روش فوتوگرامتری با پهپاد
تهیه نقشه زمین‌شناسی با مقیاس 1:1000 در 4 بخش از محدوده با مساحت جمعا 179 هکتار
احداث و ترمیم جاده‌های دسترسی به طول 14 کیلومتر
حفر 59 رشته ترانشه در بخش شمال غربی منطقه به طول 546 متر و حجم 1280 مترمکعب
برداشت، نمونه‌برداری و ترسیم مقاطع ترانشه‌های اکتشافی
آماده‌سازی نمونه‌های ترانشه‌ها و آنالیز شيميايي به منظور اندازه‌گیری مقادیر عناصر مورد نظر به روش ICP-OES به تعداد 29 نمونه و XRF به تعداد 59 نمونه
حفر 17 حلقه چاه حفاری به متراژ 1738 متر
لاگ‌نگاری مغزه­ های حفاری شده در مراحل اولیه به متراژ 1478/7 متر و در مرحله تفصیلی به متراژ 1331/5 متر
نمونه‌برداری از مغزه‌های حفاری به تعداد 294 نمونه و آنالیز به روش ICP-OES به تعداد 101 نمونه، XRF به تعداد 181 نمونه، 3 نمونه جهت آنالیز Fire Assay و 9 نمونه جهت آنالیز عناصر کمیاب خاکی(REE)
ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی بر اساس ترانشه‌ها و مغزه ­های حفاری با استفاده از نرم‌افزار‌های پیشرفته.
تهیه گزارش نهائی