مس کردخلج

پروژه ها

محدوده کردخلج دارای پروانه بهره‌برداری خاک صنعتی و مجوز اکتشاف برای ماده معدنی پلی‌متال به عنوان ماده دوم می‌باشد. این محدوده با مساحتی در حدود 6 کیلومتر مربع در استان مرکزی و در غرب شهرستان ساوه واقع شده است.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: اسکارن مس و آهن، توده نفوذی مس‌دار، رگه‌های سیلیسی- کلسیتی حاوی طلا و مس
پاراژنز کانه‌ها:کالکوپیریت، کالکوسیت، پیریت، مالاکیت، آزوریت، مگنتیت، هماتیت، اسپکیولاریت
نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، اکتینولیت، تورمالین
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu, Mo, Fe, Au, As, Pb

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: گرانودیوریت، میکرو دیوریت، گرانیت، آندزیت پورفیری، کوارتز لاتیت، توف لیتیک و کریستالین
سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
آلتراسیون: سیلیسی‌شدن، آرژیلیکی‌شدن، پروپیلیتیکی‌شدن، هورنفلسی‌شدن، اکسید و هیدروکسیدهای آهن

ابعاد ذخیره:
زون اسکارن مس و آهن در شمال غرب منطقه دارای طول تقریبی 1 کیلومتر و عرض 500 متر می‌باشد. عیار میانگین و حداکثر مس در این زون برابر 1/1 و 3/9 درصد و عیار آهن (Fet) به طور میانگین 47 درصد می‌باشد.
کانی‌سازی طلا و مس در شرق منطقه و به شکل رگه‌های سیلیسی-کلسیتی به طول تقریبی 1 کیلومتر و ضخامت 1/5 متر دیده‌ می‌شود. عیار میانگین و حداکثر مس در این رگه‌ها برابر 0/4 و  1/4 درصد و عیار میانگین و حداکثر طلا برابر 0/5 و  2/4 گرم بر تن است.

وضعیت کنونی:
عملیات جاده‌سازی و ترانشه‌زنی پایان یافته و اقدامات اولیه جهت حفاری در حال انجام می‌باشد.

زیرساخت:
آب، برق در فاصله 5 کیلومتری از محدوده وجود دارد. همچنین چندین جاده دسترسی خاکی برای دسترسی به محدوده وجود دارد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:
گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 9/5 کیلومترمربع
تهیه نقشه گسل‌ها، آلتراسیون و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000
نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 57 نمونه
ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد 57 نمونه
ارسال، آماده سازی و آنالیز 7 نمونه به روش XRF
برداشت 11 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
آماده‌سازی و مطالعه‌ی 11 مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 12 پروفیل و 893 ایستگاه
عملیات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در منطقه‌ای به وسعت 50 هکتار
تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:1000 و برداشت تصویر اورتوموزاییک به مساحت 200 هکتار به روش فوتوگرامتری با
پهپاد
تهیه نقشه زمین‌شناسی با مقیاس 1:1000 در 4 بخش از محدوده با مساحت جمعا 200 هکتار
احداث و ترمیم جاده‌های دسترسی به طول 12 کیلومتر
احداث سکوهای حفاری
حفر 60 ترانشه اکتشافی در بخش شمال غربی منطقه
برداشت، نمونه‌برداری و ترسیم مقاطع ترانشه‌های اکتشافی
آماده‌سازی نمونه‌های ترانشه‌ها و آنالیز شيميايي به منظور اندازه‏‌گیری مقادیر عناصر مورد نظر به روش ICP-OES و XRF به تعداد 88 نمونه
تهیه گزارش مرحله اکتشاف عمومی