مس و مولیبدن پورفیری درب مزار

پروژه ها

معدن مس  و مولیبدن درب مزار با مساحت 29 کیلومتر مربع در استان کرمان واقع شده است.  با توجه عیار قابل توجه مس و مولیبدن  می‌توان با انجام عملیات اکتشافی عمقی، به این ذخایر دست یافت. نسبت باطله‌برداری کم از مزایای این معدن به شمار می‌رود. شرکت‌های معدنی می‌توانند جهت انجام امور پیمانکاری استخراج در این معدن سرمایه‌گذاری نمایند.

تـیپ ذخـیره

  • بخش پورفیری شامل رگه و رگچه‌های مالاکیت و آزوریت در سطح و در داخل واحد سنگی توف و توف آندزیتی
  • بخش رگه‌ای شامل رگه‌های سیلیسی و اکسیدآهن طلادار مرتبط با توده‌های نفوذی

زمین شناسی ذخـیره

  • جنس سنگ میزبان: توف و توف آندزیتی، گرانیت تا گرانودیوریت
  • آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، سیلیسی‌شدن، آلونیتی و ژاروسیتی شدن و تورمالینی

چشم انداز معـدن

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ذخیره پورفیری مس و مولیبدن سولفیدی قابل توجه در معدن وجود دارد که نیازمند اکتشافات بیشتر در منطقه می‌باشد.

زیرساختها

در فاصله 4 کیلومتری معدن، امکانات آب و برق موجود می باشد و معدن نزدیک به جاده اصلی و شهرهای جیرفت و کرمان موجود می‌باشد.