مس و طلای زرین آباد

پروژه ها

محدوده اکتشافی زرین آباد دارای پروانه اکتشاف به مساحت 13 کیلومتر مربع در استان مرکزی، 7 کیلومتری جنوب شهر مامونیه واقع شده است. این محدوده جزیی از ناحیه ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر محسوب می‌گردد.

مشخصات کانسار:
تیپ کانی‌سازی: رگه‏‌های سیلسی دارای کانی‏‌سازی مس و طلا
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، آزوریت، نئوتسایت
نوع گانگ: سیلیس، اسپیکولاریت، اکسید و هیدروکسید‏های آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Cu, As, Sb, Mo

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: داسیت تا داسیت توف، توف، آندزیت
سن سنگ ميزبان: ائوسن
آلتراسیون: سیلیسی شدن، آرژیلیک، پروپیلیتیک، اکسید و هیدروکسیدهای آهن

ابعاد ذخیره:
رگه‌های سیلیسی مس‌‏دار همراه با کانی سازی طلا و مس به ضخامت متغیر 0/5 تا 4 متر و طول 1 کیلومتر به صورت ناپیوسته در محدوده شناسایی شده است.
عیار متوسط و حداکثر مس برابر با 1/1 و 3/4 درصد می‏‌باشد.
عیار متوسط و حداکثر طلا برابر با 0/6 و 7/2 ppm می‌‏باشد.
در حال حاضر عملیات جاده‌سازی، حفر ترانشه و همچنین مقدمات حفاری مغزه‌گیری در دست اقدام می‌باشد و مقدار ذخیره به طور دقیق برآورد نشده است، ولی داده‌های موجود نشان می‌دهد ذخیره‌ای در حدود چند صدهزار تن در این محدوده معدنی می‌تواند وجود داشته باشد.

 زیرساخت:
آب، برق و جاده دسترسی در 1 کیلومتری محدوده، واقع در شهرک صنعتی مامونیه وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده:
گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‏‌هاي زمين‏‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‏‌های ارائه‏‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‏‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
تهیه نقشه زمین‏‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‏ای به وسعت 13/4 کیلومترمربع
تهیه نقشه گسل‏ها و رگه‌‏های موجود در محدوده‏ای به وسعت 13/4 کیلومترمربع در مقیاس 1:20,000
برداشت 7 نمونه و انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی در مرحله تهیه نقشه 1:20،000
انجام مطالعات پي‌جویي و اكتشاف چكشي در محدوده اكتشافي به وسعت 13 کیلومترمربع
نمونه‏‌برداری از زون‌های کانی‏‌سازی‏ و رگه‌‏ها در مرحله پی‏جویی به تعداد 103 نمونه
آماده‌سازی نمونه‌های پی‌جویی و آنالیز شيميايي عنصر طلا و عناصر همراه به روش ICP-MMS و Fire Assay به تعداد 103 نمونه
تهیه نقشه‌ توپوگرافی 1:1,000 در 2 منطقه با مساحت حدود 200 هکتار به روش پهپاد فوتوگرامتری
تهیه‌ نقشه‌ زمین‌شناسی، دگرسانی و ساختاری 1:1,000 در 2 منطقه با مساحت مجموع 180 هکتار
عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 15 پروفیل و 1725 ایستگاه، تفسیر و تهیه گزارش
احداث سکوی حفاری و جاده دسترسی به مناطق مختلف به طول 2 کیلومتر
حفر، برداشت و ترسیم مقاطع 90 رشته ترانشه‌ اکتشافی به حجم حدودی 2000 متر مکعب و متراژ 900 متر
احداث سینه‌کار در زون خاک صنعتی به ابعاد 10 در 10 متر به ارتفاع 1/5 متر
آماده‌سازی نمونه‌های ترانشه و آنالیز شيميايي عنصر طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay و XRF
تهیه گزارش مراحل شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی
انجام تست فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی به حجم 50 کیلوگرم