مس رگه ‏ای شوره

پروژه ها

محدوده مس شوره با مساحت ۵/۹۴ کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان محلات واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده‌ی شوره در داخل جاده‌ی محلات- خمین قرار گرفته و در نزدیکی سه راه روستای بزیجان واقع شده است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه ای
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، گالن، اسفالریت، هماتیت
 • نوع گانگ: سیلیس، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، Ag، Pb، As و Mo

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: آهک دولومیتی، شیل- شیست- فیلیت، آهک ماسه‌ای و آهک مارنی
 • سن سنگ میزبان: پرمین تا ژوراسیک
 • آلتراسیون: اکسیدآهن و سیلیسی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی مس در این محدوده دارای طول ۱۰ تا ۲۰۰ متر، عرض ۰/۵ تا ۱۰ متر و افراز ۰/۵  تا ۳ متر می باشد و عیار ماده معدنی مس بین ۰/۱ تا ۲ درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه ذخیره‌ی قطعی مس محدوده شوره با عیار حد ۰/۴ درصد و عیار متوسط ۰/۵۴ درصد مس برابر با ۶۶،۰۰۰ تن کانسنگ است.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر جاهای محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰،۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۵/۹۴  کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۵/۹۴ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۳۵ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • برداشت ۷ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۷ مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت تقریبی ۴۴/۵ هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۴۴/۵ هکتار
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد ۳۰ ترانشه و با حجم ۱۳۸۵ مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول ۴۶۱/۵ متر
 • برداشت ۳۸ نمونه از ترانشه‌ها و ارسال به آزمایشگاه
 • آماده‌سازی و آنالیز ۳۸ نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز ۲۶ عنصری به روش ICP-OES
 • احداث ۴ سکوی حفاری
 • حفر گمانه مغزه‌گیری به متراژ کلی ۲۰۰/۵ متر
 • بررسی و مطالعه RQD و C.R مغزه‌ها
 • برش مغزه به متراژ ۲۰۰/۵ متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ ۲۰۰/۵ متر و تهیه‌ی گزارش
 • نمونه‌برداری ۳۴ نمونه از گمانه‌ها
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۳ مقطع نازک و صیقلی در مرحله لاگ‌نگاری
 • ارسال ۳۴ نمونه، آماده سازی و آنالیز شیمیایی به روش ICP-OES
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌های حفرشده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 •    تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد

مالـکیـت

این محدوده دارای گواهی کشف و متعلق به شرکت زمین کاوان الوند می باشد.