مس رگه ای زرندیه

پروژه ها

محدوده مس زرندیه با مساحت 5 کیلومتر مربع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه ای و رگچه ای مرتبط با توده های نفوذی (IOCG)
 • پاراژنز کانه‌ها: نئوتوسایت، مالاکیت، آزوریت، پیریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، بورنیت و اولیژیست
 • نوع گانگ: سیلیس، پیریت، هماتیت، گوتیت و کلریت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، Mo، As و Fe

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: توده‌های نفوذی گابرو، دیوریت و مونزودیوریت به همراه سنگ های ولکانیکی آندزیت،ریولیت و ریوداسیت
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیک، پروپیلیتیک، سیلیسی شدن، اکسید و هیدروکسید آهن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی دارای طول 10 تا 200 متر و عرض 1 تا 4 متر و افراز 1 تا 20 متر می باشد و عیار ماده معدنی برای مس حدود 0/1 تا 3/2 درصد، مولیبدن 1 تا  105 ppm و طلا 10 تا 340  ppb می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

فعلا به علت به اتمام نرسیدن عملیات حفاری، ذخیره قطعی اعلام نمی شود.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و…، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد عكس‌هاي هوايي با کیفیت بالا در محدوده‌ی زرندیه
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن زون‌های کانه‌دار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20،000 در محدوده‌ای به وسعت 5/35 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 5/35 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 20 نمونه
 • ارسال 20 نمونه، آماده سازی و آنالیز شيميايي به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • برداشت 14 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک، صیقلی و ارسال به آزمایشگاه در مرحله تهیه نقشه 1:20,000
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 14 مقطع میکروسکوپی جهت تهیه‌ی نقشه 1:20,000
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 920 ایستگاه
 • احداث 10 سکوی حفاری
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد 57 ترانشه و با حجم 2040 مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول 824 متر
 • برداشت جمعا 53 نمونه از ترانشه‌ها جهت انجام آنالیز ICP-OES ،Fire Assay و XRF
 • ارسال 53 نمونه، آماده سازی و آنالیز شيميايي به روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • حفر گمانه مغزه‌گیری به متراژ کلی 400 متر
 • بررسی و مطالعه RQD مغزه‌ها
 • برش مغزه به متراژ 400 متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 400 متر و تهیه‌ی گزارش
 • نمونه‌برداری 120 نمونه از گمانه‌ها
 • ارسال 120 نمونه، آماده سازی و آنالیز شيميايي به روش ICP-OES و Fire Assay
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد