مس تیپ مانتو کهک

پروژه ها

معدن مس کهک با وسعت حدود 18/5 کیلومتر مربع در استان قم واقع شده است. عیار بالای بخش اکسیدی و نسبت باطله برداری کم از مزایای این معدن به شمار می‌رود. این معدن در حال حاضر در حال بهره‌برداری (استخراج به روش روباز) و فروش بار می‌باشد.

تـیپ ذخـیره

  • ژنز: مس رگه‌اي میشیگان (تيپ مانتو)
  • مشخصات کانه‌زایی: این ماده‌ی معدنی دارای طولی برابر با 600 متر و عرض 1 تا 4 متر می‌باشد. عیار مس در بخش اکسیدی به طور متوسط برابر با 2 درصد و در بخش سولفیدی تقریبا برابر با 1 درصد می باشد.

زمین شناسی ذخـیره

  • جنس سنگ میزبان: آندزيت، آندزيت – بازالت توفي
  • آلتراسیون: پروپیلیتیک، اکسید و هیدروکسیدهای آهن

چشم انداز معـدن

حجم باطله‌برداری کم، عیار میانگین بالا در بخش اکسیدی، دسترسی آسان به منطقه از مزایای این معدن می‌باشد. با انجام اکتشافات تکمیلی و ایجاد جبهه کارهای متعدد در حین استخراج، می‌توان ذخیره معدن افزایش باید.