طلای اپی ترمال سولفید بالای چوران

پروژه ها

محدوده طلا و مس چوران دارای پروانه اکتشاف به مساحت 8 کیلومتر مربع می‌باشد. محدوده چوران در استان کرمان، شهرستان بردسیر واقع شده است. از نظر ‌ساختاری این کانسار در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه دختر قرار دارد.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: طلای اپی‌ترمال با سولفیدزایی بالا یا طلای مرتبط با توده‌های نفوذی
پاراژنز کانه‌ها: آرسنوپیریت، پیریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، استیبنیت، مولیبدنیت، اسفالریت، گالن، مالاکیت، آزوریت، گوتیت و لیمونیت
نوع گانگ: سیلیس، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Ag, As, Sb, Cu, Mo, Zn, Pb

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: گرانودیوریت، کوارتزدیوریت و ولکانیک‌های آندزیتی
سن سنگ میزبان: ائوسن و پلیوسن
آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، آلونیتی شدن، ژاروسیتی شدن، سیلیسی شدن، هماتیتی شدن

ابعاد ذخیره:
محدوده دربردارنده یک زون آرژیلیکی با ابعاد 1/5 کیلومتر طول و 500 متر عرض و با روند شمال‌ باختر- جنوب‌ خاور وجود دارد که حاوی رگه‌های سیلیسی با کانی‌سازی طلا به همراه عناصر پاراژنز و کانی‌سازی مس به صورت پراکنده شامل کانی‌های اکسیده‌ مس (مالاکیت و آزوریت) که دارای ضخامت یک الی ده متر و به طول بیش از یک کیلومتر به صورت منقطع و موازی که در بعضی از مواقع رگه‌ها همدیگر را قطع نموده‌اند، در سطح دیده می‌شود. همچنین رگچه‌های استوک‌ورکی در فضای بین رگه‌ها و حاشیه‌ رگه‌ها وجود دارد. با فاصله‌ی کمتر از 200 متر یک زون کانی‌سازی دیگر به موازات زون کانی‌سازی اصلی وجود دارد. همچنین در فاصله‌ 600 متری از این دو زون کانی‌سازی شواهدی دال بر احتمال وجود یک کانسار پورفیری می‌باشد. در این محدوده عیار مس بین 0/1 تا 5/7 درصد، عیار مولیبدن بین ppm 10 تا ppm 120، عیار طلا بین ppb 100 تا ppb 17535، عیار نقره بین ppm 10 تا ppm 394، عیار آرسنیک بین ppm 100 تا ppm 91313، عیار آنتیموان بین ppm 100 تا ppm 13446، عیار سرب حداکثر تا 2/7 درصد و عیار روی حداکثر 1/3 درصد می‌‏باشد.

ذخیره قطعی کانسار:
ذخیره‌ قطعی محاسبه شده و ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت به ترتیب: 1/6 تن طلا، 13/6 تن نقره و 84 تن آنتیموان همراه با مقادیر یک میلیون تن کانسنگ مس با عیار متوسط 0/8 درصد می‌باشد.

زیرساخت:
آب در منطقه وجود دارد و برق نیز در نزدیکی منطقه وجود دارد. راه‌های دسترسی به صورت خاکی و شوسه می‌باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده:
گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي.
استخراج عوارض وساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه نقشه آلتراسیون
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی 1:20000 در محدوده‌ با وسعت تقریبی 8 کیلومتر مربع
تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس 1:20000 در محدوده‌ی با وسعت تقریبی 8 کیلومتر مربع
نمونه برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی جویی به تعداد 30 نمونه
نمونه برداری شامل برداشت 60 نمونه از رگه‌ها و زون‌های کانه‌دار به صورت سیستماتیک در مرحله‌ی پی‌جویی
ارسال، آماده‌سازی و آنالیز 90 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش ICP-MS و Fire Assay در هر دو مرحله نمونه برداری
نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی 10 نمونه جهت انجام مطالعات پتروگرافی به منظور تهیه‌ نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000
نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی 15 نمونه جهت انجام مطالعات مینرالوگرافی به منظور تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000
تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
تهیه نقشه توپوگرافی با مقياس 1:1000 به وسعت 133 هكتار
تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 جهت مشخص شدن مناطق كانه‌دار بوسعت 133 هكتار
تهيه نقشه آلتراسيون‌هاي منطقه در مقياس 1:1000 در منطقه‌ای به وسعت 133 هکتار
عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 2038 نقطه در 12 پروفیل در بخش‌های کانی‌سازی و آلتراسیون
احداث جاده‌هاي دسترسي 4 كيلومتر و احداث سکوی حفاری به تعداد 30 سکو
حفر ترانشه‌های اکتشافی در دو مرحله که در مرحله‌ی اول تعداد 13 به حجم 2300 متر مکعب و در مرحله‌ی دوم نیز 29
ترانشه با به حجم تقریبی 600 مترمکعب طراحی و اجرا شد
برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول 1330 متر
برداشت 270 نمونه از ترانشه‌ها، آماده‌سازی و آنالیز 270 نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز به‌روش ICP-OES و Fire Assay
حفر 18 گمانه مغزه‌گیری به متراژ کلی 1668 متر
بررسی و مطالعه RQD و R مغزه‌ها و برش مغزه به متراژ 1376 متر
برداشت 22 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی جهت مطالعات لاگ‌نگاری
لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 1668 متر و تهیه‌ گزارش
برداشت، آماده‌سازی و آنالیز 558 نمونه از مغزه‌ها‌ به روش ICP-OES و Fire Assay
آماده‌سازی و آنالیز 4 نمونه‌ به روش XRD
ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ کانی‌سازی براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
تهیه گزارش نهایی
تست فرآوری کانسنگ طلا در مقیاس آزمایشگاهی