باریت ارغده

پروژه ها

محدوده باریت ارغده با مساحت 1/5 کیلومترمربع در استان مرکزی واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

  • ژنز: رگه‏ ای و رگچه‏ ای
  • پاراژنزکانه ‏ها: باریت
  • گانگ: سیلیس، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
  • پاراژنز ژئوشیمیایی: Ba

زمین شناسی

  • جنس سنگ میزبان: آهک، دولومیت و شیل
  • سن سنگ میزبان: پرمین تا ژوراسیک
  • آلتراسیون: اکسیدآهن و سیلیسی شدن

میزان ذخیره

چند رگه با طول 10 تا 100 متر با عرض 0/5 تا 3 متر به صورت پچ پچ و افراز از 0/5 تا 3 متر موجود می‏ باشد. وزن مخصوص باریت از 3/8 تا 4/3 گرم بر سانتیمتر مکعب می‏ باشد.

ذخيره قطعی كانسار

ذخیره قطعی 1،000 تن با وزن مخصوص متوسط باریت 4/01 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد.

زیرساختها

این محدوده دارای آب، برق و تلفن می‏ باشد. همچنین داخل محدوده، چاه آب حفر شده است.