آهن و منگنز اگزلاتیو ویدر

پروژه ها

محدوده آهن و منگنز ویدر با مساحت 9 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: آهن و منگنز رگه‌ای به همراه ذخایر احتمالی نقره و طلای اپی ترمالی
 • پاراژنز کانه‌ها: هماتیت، پیرولوزیت، مگنتیت، کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت و گوتیت
 • نوع گانگ: باریت، سیلیس، ژاسپ، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Fe، Mn، Au، Ag، Cu، Mo، As ، Sb و Pb

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: آندزیت، آندزیت بازالت، توف آندزیتی، کنگلومرا و آهک
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: اکسید و هیدروکسید آهن، آرژیلیک متوسط و سیلیسی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در کانی سازی آهن و منگنز دارای طول 100 تا 1000 متر، عرض 0/5 تا 1/5 متر و افراز 0/5 تا 5 متر می باشد و کانی زایی طلا و نقره دارای طول 50 تا 500 متر، عرض 0/5 تا 10 متر و افراز 0/5 تا 15 متر می باشد. عیار ماده معدنی آهن بین 20 تا 40 درصد، منگنز بین 17 تا 30 درصد، مس 0/1 تا 3/6 درصد، طلا بین 50 تا 26656 ppb و نقره 10 تا 732 ppm می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه تناژ قطعی برابر با 108،000 تن کانسنگ با عیار متوسط 38 درصد آهن توتال می‌باشد.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد تصاویر دورسنجی محدوده مورد مطالعه از سازمان زمين‌شناسی و اکتشافات معدنی كشور
 • انجام عملیات دورسنجی و تفکیک زون‌های دگرسانی و ساختارهای زمین‌شناسی به وسعت 25 کیلومترمربع
 • تهیه‌ی نقشه‌ی توپوگرافی در مقیاس 1:20,000 به وسعت 25 کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 به وسعت 25 کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه‌ی گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000 به وسعت 25 کیلومتر مربع
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • برداشت و مطالعه 5 نمونه مقطع نازک برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی در مقیاس 1:20،000
 • نمونه برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی جویی به تعداد 64 نمونه
 • ارسال 57 نمونه، آماده سازی و آنالیز شيميايي به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • ارسال 7 نمونه، آماده سازی و آنالیز شيميايي به روش XRF در مراحل نمونه‌برداری
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده
 • عملیات ژئوفیزیکی به تعداد 600 نقطه به روش IP & RS در 7 پروفیل
 • تجزیه و تحلیل داده‌های ژئوفیزیکی و رسم مدل‌های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه
 • تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی به مقیاس 1:1،000 در گستره‌ای به وسعت 260 هکتار
 • برداشت و مطالعه 5 نمونه مطقع نازک جهت تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:1،000
 • احداث 3 کیلومتر جاده خاکی برای دسترسی به بخش های مختلف منطقه
 • حفر ترانشه به متراژ 1133 متر مکعب
 • برداشت ترانشه‌ها به مقیاس 1:20 به طول 588/5 متر
 • نمونه‌برداری سیستماتیک از ترانشه‌ها به تعداد 96 نمونه
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌ها به روش ICP OES، Fire Assay و XRF
 • رسم مقاطع ترانشه‌ها و تجزیه تحلیل تغییرات عیار عناصر در ترانشه‌ها
 • احداث 10 سکوی حفاری
 • حفر 10 گمانه مغزه گیری به متراژ کلی 490 متر
 • بررسی و مطالعه RQD و C.R مغزه‌ها
 • برش مغزه به متراژ تقریبی 300 متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ 115 متر و تهیه‌ی گزارش
 • برداشت، ارسال و آماده سازی 3 نمونه از مغزه‌ جهت آزمایش XRF
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی بر اساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه‌ی گزارش عملیات اکتشافی به همراه نقشه‌ها