آهن نواری نیاز

پروژه ها

محدوده آهن نواری نیاز با مساحت ۲۱ کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: BIF (آهن نواری)، آهن اسکارنی و مس رگه‌ای
 • پاراژنز کانه‌ها: آهن به صورت مگنتیت و در بعضی مواقع هماتیت، ژاسپ، مالاکیت و کالکو پیریت
 • نوع گانگ: ژاسپ و سیلیس
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Fe و Cu

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: گدازه آندزیتی با ریوداسیت است و در همبری واحد‌های میکروگرانیت، تونالیت، کوارتزدیوریت و دیوریت می‌باشد.
 • سن سنگ میزبان: ائوسن و پلیوسن
 • آلتراسیون: آرژیلیک، سیلیسی شدن و هماتیتی شدن

میزان ذخیره

 • کانه‌زاییBIF: یک نوار کانی‌سازی به صورت لایه‌ای با ضخامت ۵ تا ۳۰ متر و طول بیش از ۴۰۰ متر به صورت منقطع حاوی کانه‌های آهن و ژاسپ به صورت نواری در منطقه رخنمون دارد. همچنین در نزدیکی همین کانی‌سازی رخنمون دیگری با طول ۱۰۰ متر و ضخامت چند متر گسترش یافته است و عیار ماده معدنی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد می باشد.
 • کانه‌زایی آهن رگه‌ای و اسکارنی: در این محدوده چندین رخنمون آهن به ضخامت‌های ۰/۵ الی ۱۰ متر و به طول ۱۰ الی ۳۰۰ متر می‌باشد که عیار آهن در آن‌ها بالا می‌باشد و عیار ماده معدنی بین ۴۵ تا ۵۹ درصد می باشد.
 • کانه‌زایی مس: در این منطقه اثراتی از مس و هاله‌های آلتراسیون آرژیلیکی مشاهده شده است که تنها نمونه‌برداری سطحی از این بخش صورت گرفته است و عیار ماده معدنی بین ۰/۱ تا ۳ درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه مقدار مجموع ذخیره‌ی قطعی آهن برابر با ۲۲۰,۰۰۰ تن کانسنگ با عیار متوسط آهن برابر ۳۲ درصد است.

زیرساختها

آب در منطقه وجود دارد و برق نیز در نزدیکی منطقه وجود دارد. راه‌های دسترسی به صورت خاکی و شوسه می‌باشد. احداث کارخانه برای تغلیظ با توجه به زیرساخت های منطقه بسیار آسان و کم هزینه می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰،۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۲۱/۵ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۲۱/۵ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۲۱ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش XRF در مراحل نمونه‌برداری
 • برداشت ۸ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی و ارسال به آزمایشگاه در مرحله تهیه نقشه ۱:۲۰,۰۰۰
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۸ مقطع میکروسکوپی جهت تهیه‌ی نقشه ۱:۲۰,۰۰۰
 • عملیات ژئوفیزیکی به روش مگنتومتری برای ۱۴۹۶ نقطه
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت تقریبی ۵۰/۷ هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۵۰/۷ هکتار
 • برداشت ۳ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی و ارسال به آزمایشگاه جهت تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱،۰۰۰
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۳ مقطع میکروسکوپی جهت تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱،۰۰۰
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد ۱۷ ترانشه و با حجم ۳۱۳ مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول ۲۱۸/۹ متر
 • برداشت ۳۲ نمونه از ترانشه‌ها و ارسال به آزمایشگاه
 • آماده‌سازی و آنالیز ۴ نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay
 • آماده‌سازی و آنالیز ۲۸ نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز آهن به روش XRF
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی بر اساس ترانشه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد