آهن نواری نیاز

پروژه ها

محدوده آهن نواری نیاز با مساحت 21 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: BIF (آهن نواری)، آهن اسکارنی و مس رگه‌ای
 • پاراژنز کانه‌ها: آهن به صورت مگنتیت و در بعضی مواقع هماتیت، ژاسپ، مالاکیت و کالکو پیریت
 • نوع گانگ: ژاسپ و سیلیس
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Fe و Cu

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: گدازه آندزيتي با ريوداسيت است و در همبری واحد‌هاي ميكروگرانيت، توناليت، كوارتزديوريت و ديوريت مي‌باشد.
 • سن سنگ ميزبان: ائوسن و پلیوسن
 • آلتراسیون: آرژیلیک، سیلیسی شدن و هماتیتی شدن

میزان ذخیره

 • کانه‌زاییBIF: یک نوار کانی‌سازی به صورت لایه‌ای با ضخامت 5 تا 30 متر و طول بیش از 400 متر به صورت منقطع حاوی کانه‌های آهن و ژاسپ به صورت نواری در منطقه رخنمون دارد. همچنین در نزدیکی همین کانی‌سازی رخنمون دیگری با طول 100 متر و ضخامت چند متر گسترش یافته است و عیار ماده معدنی بین 35 تا 45 درصد می باشد.
 • کانه‌زایی آهن رگه‌ای و اسکارنی: در این محدوده چندین رخنمون آهن به ضخامت‌های 0/5 الی 10 متر و به طول 10 الی 300 متر می‌باشد که عیار آهن در آن‌ها بالا می‌باشد و عیار ماده معدنی بین 45 تا 59 درصد می باشد.
 • کانه‌زایی مس: در این منطقه اثراتی از مس و هاله‌های آلتراسیون آرژیلیکی مشاهده شده است که تنها نمونه‌برداری سطحی از این بخش صورت گرفته است و عیار ماده معدنی بین 0/1 تا 3 درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه مقدار مجموع ذخیره‌ی قطعی آهن برابر با 220,000 تن کانسنگ با عيار متوسط آهن برابر 32 درصد است.

زیرساختها

آب در منطقه وجود دارد و برق نیز در نزدیکی منطقه وجود دارد. راه‌های دسترسی به صورت خاکی و شوسه می‌باشد. احداث کارخانه برای تغلیظ با توجه به زیرساخت های منطقه بسیار آسان و کم هزینه می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20،000 در محدوده‌ای به وسعت 21/5 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 21/5 کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود 21 نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش XRF در مراحل نمونه‌برداری
 • برداشت 8 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی و ارسال به آزمایشگاه در مرحله تهیه نقشه 1:20,000
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 8 مقطع میکروسکوپی جهت تهیه‌ی نقشه 1:20,000
 • عملیات ژئوفیزیکی به روش مگنتومتری برای 1496 نقطه
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقياس 1:1000 به وسعت تقریبی 50/7 هكتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدني با مقياس 1:1000 به وسعت 50/7 هكتار
 • برداشت 3 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی و ارسال به آزمایشگاه جهت تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس 1:1،000
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی 3 مقطع میکروسکوپی جهت تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس 1:1،000
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد 17 ترانشه و با حجم 313 مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول 218/9 متر
 • برداشت 32 نمونه از ترانشه‌ها و ارسال به آزمایشگاه
 • آماده‌سازی و آنالیز 4 نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay
 • آماده‌سازی و آنالیز 28 نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز آهن به روش XRF
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی بر اساس ترانشه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد