آهن غرب هروا

پروژه ها

محدوده آهن غرب هروا با مساحت 3 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ ميزبان: آهک، آهک دولومیتی، دولومیت و شیل
 • سن سنگ ميزبان: پرمین تا کواترنری
 • آلتراسیون: اکسید و هیدروکسید‌های آهن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در محدوده دارای طول متوسط 5 متر در گستره 400 متر، عرض 1 تا 1/5 متر و افراز 0/5 تا 2 متر می باشد و عیار آهن بین 24 تا 50 درصد و عیار Al2O3 بین 20 تا 48 درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه مقدار ذخیره‌ی آهن برابر با 4,700 تن کانسنگ با عيار متوسط (%55/2 = Fet) می‌باشد.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر جاهای محدوده موجود می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده‌ی مورد مطالعه
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی همراه با گزارش در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 3/1 کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 3/1 کیلومتر مربع
 • نمونه‌برداری از رگه‌ها و زون‌های کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد 16 نمونه برای آنالیز به روش ICP و Fire Assay
 • نمونه‌برداری از رگه‌ها و زون‌های کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد 8 نمونه برای آنالیز به روش XRF
 • برداشت 1 نمونه جهت آنالیز XRD
 • ارسال و آنالیز 25 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش‌های ICP، Fire Assay، XRF و XRD در مراحل مختلف نمونه‌برداری
 • نمونه برداری، ارسال و آماده‌سازی 6 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • حفر 10 ترانشه اکتشافی به حجم 120 متر مکعب
 • برداشت و ترسیم مقطع ترانشه به متراژ 65/7 متر
 • آماده‌سازی و آنالیز 10 نمونه از ترانشه‌ها و آنالیز به روش XRF
 • ارزیابی و تعیین ذخیره کانسار
 • تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد