0-2

مس عباس آباد

معدن عباس‌آباد دارای پروانه بهره‌‌برداری به مساحت 1/79 کیلومترمربع می‌باشد این معدن در استان مرکزی، 27 کیلومتری شهر مامونیه واقع شده است. از نظر ساختاری، این معدن بخشی از زون ساختاری ارومیه - دختر محسوب می‌شود.
GHalhar-0

فلدسپات قالهر

معدن فلدسپات قالهر با مساحت 0/8 کیلومترمربع در در استان مرکزی واقع شده است. این از نظر تقسیمات ساختاری در زون ایران مرکزی قرار گرفته است. تیپ و ابعاد ذخیره بررسی های زمین شناسی و سنگ شناسی حاکی از تاثیر یه دگرگ
0

مس کردخلج

محدوده کردخلج دارای پروانه بهره‌برداری خاک صنعتی و مجوز اکتشاف برای ماده معدنی پلی‌متال به عنوان ماده دوم می‌باشد. این محدوده با مساحتی در حدود 6 کیلومتر مربع در استان مرکزی و در غرب شهرستان ساوه واقع شده است.
0

مس و طلای زرین آباد

محدوده اکتشافی زرین آباد دارای پروانه اکتشاف به مساحت 13 کیلومتر مربع در استان مرکزی، 7 کیلومتری جنوب شهر مامونیه واقع شده است. این محدوده جزیی از ناحیه ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه - دختر محسوب می‌گردد.
0

مس رگه ای کوه میل

محدوده کوه میل با مساحت 4 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است. این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است. تـیپ ذخـیره ژنز: رگه ای(اپی ترمال) پاراژنز کانه‌ها: کا
0

پلی متال خلخاب

محدوده اکتشافی خلخاب دارای پروانه بهره­‌برداری، در استان مرکزی، در شمال شهرساوه و در شمال­‌شرق روستای چنار واقع است.این محدوده به مساحت 14/3 کیلومترمربع، جزئی از کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه–دختر محسوب می­گردد.
Zarandiyeh-0

مس رگه ای زرندیه

محدوده مس زرندیه با مساحت 5 کیلومتر مربع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه ای و رگچه ای مرتبط ب
00

مس توده ‏ای رنگرز

محدوده اکتشافی رنگرز دارای پروانه بهره‌­برداری، در استان مرکزی،17 کیلومتری شمال‌شرق شهر ساوه واقع شده است. این محدوده با مساحتی بالغ بر 6/4 کیلومترمربع، جزئی از کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه–دختر محسوب می­‌گردد.
0

باریت ارغده

محدوده باریت ارغده با مساحت 1/5 کیلومترمربع در استان مرکزی واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) ژنز: رگه‏ ای و رگچه‏ ای پاراژنزکانه ‏ها: باریت گانگ: سیلیس، ا
0

فلدسپات صدرمحلات

محدوده فلدسپات سدیک صدرمحلات با مساحت یک کیلومتر مربع در استان مرکزی  واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج - سیرجان قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) جنس سنگ ميزبان: سنگ‌های دگرگونی شیستی و متاسنداستون
0

باریت نظرلو

محدوده باریت نظرلو با مساحت 38 کیلو متر مربع در استان مرکزی واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است. تیپ کانسار (ذخیره) جنس سنگ ميزبان: کوارتز آندزیت، لیتیک توف، توف و آندزیت سن سنگ
1

باریت حاجی‏ آباد

محدوده حاجی‌آباد با مساحت 14/4 کیلومترمربع در استان مرکزی قرار دارد این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر می‌باشد، راه دسترسی به محدوده از طریق آزاد راه تهران - ساوه، روبه‌روی شهرک صنعتی کاوه امکان‌پذیر است.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.