کانی‌سازی مس تیپ مانتو در ولکانیک‌های ائوسن

کانی‌سازی مس تیپ مانتو در ولکانیک‌های ائوسن

کانی‌سازی مس تیپ مانتو به گسترش 600 متر و عرض میانگین 2 تا 4 متر در ولکانیک‌های ائوسن. کانی‌سازی مس پرعیار در سنگ میزبان آندزیت – بازالت که بخشی از آن کلریتی شده و در کنتاکت با آهک ضخیم لایه می‌باشد. پاراژنز کانه‌ها مالاکیت، آزوریت و کالکوسیت، کالکوپیریت می‌باشد.

گردآوردنده: مهندس امیرحسین جلالی -کارشناس بخش فنی گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.