پروفسور جرمی پیتر ریچاردز

پروفسور جرمی پیتر ریچاردز

این دانشمند بزرگ در زمینه زمین شناسی و اکتشاف مس و طلا در تیپ های پورفیری و اپی ترمال به جرات یکی از بزرگان مسلم می باشد. ایشان متولد 1960 در نیوبرایتون انگلستان بوده و دکتری خود را از دانشگاه ملی استرالیا اخذ نموده است. رساله دکتری وی در پاپواگینه نو منجر به اکتشاف یک کانسار بزرگ طلا با عیار متوسط بیش از 10 ppm شد. ایشان در حال حاضر در دانشگاه آلبرتای کانادا با سمت استادی در حال تدریس و پژوهش است. همچنین مشاور ارشدی شرکت های بزرگ ریوتینتو و واله می باشد. اکتشافات و دیدگاه های نوین وی در کمربند فلززایی نئوتتیس از صربستان تا تبت چین بسیار حایز اهمیت بوده و دانشجویان بسیاری در کشورهای مسیر این کمربند بخصوص در کشور عزیزمان از حضور ایشان بهره مند شده اند. ایشان بیش از 20 سال است که در ایران فعالیت نموده و در اکتشاف کانسارهای مس و طلا در ایران بسیار همکاری نموده است. ایشان مقالات بسیاری در ژورنال های معتبر از جمله Economic Geology منتشر نموده است. ایشان به تازگی یک دوره آموزشی در ایران برگزار نموده است. برخی از مقالات وی به شرح زیر است:

• Richards, J.P., and Mumin, A.H., 2013, Magmatic-hydrothermal processes within an evolving Earth: Iron oxide-copper-gold and porphyry Cu ± Mo ± Au deposits: Geology, v. 41, p. 767–770.
• Richards, J.P., 2009. ‘Postsubduction porphyry Cu-Au and epithermal Au deposits: Products of remelting of subduction-modified lithosphere’. Geology, 37: 247-250.
• Richards, J.P., 2008. ‘Non-renewable resources, sustainable development, and human evolution – Short story or opening chapter?’ Geoscience Canada, 35: 12-20.
• Richards, J.P. and Kerrich, R. 2007. ‘Adakite-like rocks: Their diverse origins and questionable role in metallogenesis’. Economic Geology, 102: 537-576.
• Richards, J.P., Wilkinson, D., and Ullrich, T., 2006. ‘Geology of the Sari Gunay epithermal gold deposit, northwest Iran’. Economic Geology, 101: 1455-1496, plus digital supplement.
• Richards, J.P., 2006. ‘The application of sustainable development principles in the minerals industry: Examples of best-practice and challenges for the future’ International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 1: 57-67.
• Richards, J.P., Ullrich, T., and Kerrich, R., 2006. ‘The Late Miocene-Quaternary Antofalla volcanic complex, southern Puna, NW Argentina: Protracted history, diverse petrology, and economic potential’. Journal of Volcanology & Geothermal Research, 152: 197-239
• Richards, J.P., 2006. ‘”Precious” metals: the case for treating metals as irreplaceable’. Journal of Cleaner Production, 14: 324-333.
• Richards, J.P., 2005. ‘Cumulative factors in the generation of giant calc-alkaline porphyry Cu deposits’, IN Porter, T.M., ed., Super porphyry copper and gold deposits: A global perspective: PGC Publishing, Linden Park, South Australia, 1: 7-25.
• Richards, J.P., 2005. ‘The role of minerals in sustainable human development’\. Geological Society, London, Special Publication: “Sustainable Minerals in the Developing World”‘, IN Marker, B.R., Petterson, M.G., McEvoy, F., and Stephenson, M.H., eds. Sustainable Minerals Operations in the Developing World: Geological Society, London, Special Publication 250: 25-34.
• Richards, J.P., 2005. ‘Challenges for sustainable mineral resources development in the 21st Century’. Resource Geology, 55: 131-137.
• Richards, J.P. 2003. ‘Tectono-magmatic precursors for porphyry Cu-(Mo-Au) deposit formation’. Economic Geology, 98: 1515-1533.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.