گروه معدنی و بازرگانی زرمش با همکاری شرکت‌های زیرمجموعه این گروه اقدام به مشاوره در فعالیت‌های تجاری معدنی شامل خرید و فروش مواد معدنی و همچنین خرید و فروش محدوده‌های معدنی می‌نماید.

نحوه همکاری

    لطفا جهت انجام مشاوره با گروه زرمش در خصوص انجام فعالیت‌های تجاری، کلیه موارد زیر را تکمیل و اطلاعات لازم را ارسال نمایید. بخش بازرگانی گروه زرمش جهت پیگیری با شما در تماس خواهند بود.