اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: مریم اصغری

سمت: کارشناس اداری

محل تولد: تهران

 

miss asghari

سوابق تحصیلات عالی

کارشناس شیلات – دانشگاه گیلان

سوابق شغلی

کارشناس اداری – گروه معدنی و بازرگانی زرمش- از سال 1402 تاکنون