11

سخنرانی آقای دکتر سید احمد مشکانی با موضوع آشنایی با ذخایر اپی ترمال

محل ارائه: کارگاه های آموزشی دومین همایش تخصصی معادن و صنایع فلزات غیر آهنی، هتل المپیک تهران زمان ارائه: 29 دی ماه 1398