گروه معدنی و بازرگانی زرمش در محدوده‌های معدنی مورد تایید این گروه در مراحل مختلف ثبت شده در سامانه کاداستر، دارای پروانه اکتشاف، گواهی‌نامه کشف و پروانه بهره‌برداری اقدام به مشارکت و سرمایه‌گذاری در معدن می‌نماید. موضوعات همکاری در این خصوص شامل اکتشاف محدوده‌های معدنی و استخراج معادن می‌باشد.

سرمایه گذاری استخراجی

سرمایه گذاری استخراجی

فرم همکاری

فرم همکاری

سرمایه گذاری اکتشافی

سرمایه گذاری اکتشافی

نحوه همکاری

    لطفا جهت بررسی محدوده‌ها و معادن شما در خصوص مشارکت و سرمایه‌گذاری، کلیه موارد زیر را تکمیل و اطلاعات لازم را ارسال نمایید. بخش تجاری گروه زرمش جهت پیگیری با شما در تماس خواهند بود.

    اکتشاف محدوده های معدنی

    استخراج معادن