دکتر نورالدین علوی تهرانی

دکتر نورالدین علوی تهرانی

دكتر نورالدين علوي تهراني در سال 1332 در تهران متولد شدند. تحصيلات ابتدايي خود را در مدرسه مرتضوي گذراند. در سال 42 از دبيرستان مروي تهران در رشته طبيعي فارغ التحصيل شده و تحصيلات تكميلي خود را در دانشكده علوم دانشگاه تهران ادامه داده تا اينكه در سال 45 موفق به اخذ ليسانس شدند و بعد از آن در سال 47 نيز موفق به كسب مدرك فوق ليسانس گرديدند. البته علاقه ايشان باعث شد تا در سال 45 بعنوان كارآموز مشغول خدمت در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور باشند و بعد از گذراندن خدمت سربازي مجدداً به سازمان برگشتند و مديريت زمين شناسي را در قسمت سنگ شناسي به عهده گرفتند تا اينكه در سال 1350 با بورسيه تحصيلي براي اخذ دكتراي خود عازم آلمان شدند. پس از بازگشت رئيس گروه سنگ شناسي شدند تا به اين طريق خدمتي به ملت خود كرده باشند.
ايشان پس از 19 سال خدمت صادقانه در سازمان به علت فراهم شدن موقعيت شغلي در آمريكا به آنجا مهاجرت كرده و در زمينه زمين شناسي مهندسي و زيست محيطي مشغول به كار شدند و آنجا بود كه متوجه شدند چرا ما در اين زمينه از اينگونه كشورها عقب هستيم. چرا كه به گفته ايشان آنها اصطلاحات زمين شناسي را از سنين كودكي به فرزندان خود مي آموزند و همين امر باعث شده تا رابطه مردم و مسئولين آمريكا با مسائل زمين شناسي بسيار نزديك و تنگاتنگ باشد. نبايد فراموش كنيم كه آموزش نقش اساسي در نگهداري زمين و فرهنگ سازي آن دارد. توصيه ايشان به جوانان اين است كه با كمك تجارب ارزنده بزرگترها در بخش معدن و زمين شناسي باعث بارور شدن اين عرصه شوند علاقه ايشان به اين رشته به قدري است كه مي گويند: اگر روزي فعاليت در اين رشته را از من بگيرند، قادر به زندگي نخواهم بود.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.