دکتر کاظم سید امامى

دکتر كاظم سيد امامى

اطلاعات شخصی:
دکتر کاظم سید امامى در سال ۱۳۲۳ در تهران بدنیا آمدند. ایشان دوران ابتدایی را در تهران گذراندند و در سال ۱۳۳۷ در آلمان دیپلم گرفتند. ایشان در سال ۱۳۴۱ از دانشگاه مونیخ در رشته زمین شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۴۶ در مقطع دکترا در همین دانشگاه فارغ التحصیل شدند.
سوابق فعالیت ایشان در دانشگاه تهران:
استادیار گروه مهندسى معدن دانشکده فنى از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱
دانشیار گروه مهندسى معدن دانشکده فنى از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶
استاد گروه مهندسى معدن دانشکده فنى از سال ۱۳۵۶ تا کنون
معاون ادارى مالى دانشکده فنى از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷
مدیر گروه مهندسى معدن دانشکده فنى از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵
عضو شوراى پژوهشى دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۲
مشاور دانشکده فنى دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۲
سوابق فعالیت در خارج از دانشگاه:
کارشناس سازمان زمین شناسى کشور از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷
نماینده دانشگاه تهران در شورایعالى زمین شناسى از سال ۱۳۶۹ تاکنون
عضو هیأت امناى پژوهشکده علوم زمین
مقالات و آثار تحقیقى:
بیش از ۸۵ مقاله که در نشریات معتبر بین المللى به چاپ رسیده است.
۱۰ مقاله به زبان فارسى
ایشان به زبانهای آلمانی و انگلیسی تسلط کامل دارند و با زبان فرانسه نیز تا حدودی آشنا می باشند.
ایشان در سازمانهاى علمى زیادی عضویت دارند:
عضو انجمن زمین شناسان ایران
عضو کمیته بین المللى ژوراسیک
عضو کمیته بین المللى تریاس
عضو کمیته بین المللى کرتاسه میانى
عضو کمیته ملى ژئودینامیک ایران
عضو کمیته ملى چینه شناسى ایران
عضو کمیته ملى هم ارزى زمین شناسى
عضو و نائب رئیس اولین انجمن زمین شناسان ایران
عضو هیأت تحریریه فصلنامه علوم زمین
عضو هیأت تحریریه نشریه دانشکده فنى
عضو وابسته به فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ایران از سال ۱۳۸۰
ایشان در مدت فعالیت خود موفق به دریافت جوایز و تقدیرنامه های زیادی گردیده اند.
ایشان همچنین موفق به کشف، توصیف و معرفى ۴ جنس و ۳۱ کونه جدید از آمونیت ها در ایران شده اند.
ایشان در مجامع علمى زیادی شرکت نموده اند(بیش از ۲۵ سمپوزیوم و کنفرانس علمى- تخصصى داخلى و بین المللى و ارائه ۲۰ مورد سخنرانى)
دکتر سید امامی طرحهای پژوهشی زیادی را در دانشگاه تهران به تصویب رسانده اند. برخی از این طرحهای تحقیقاتی عبارتند از:
بررسى چینه شناسى، فسیل شناسى و رخساره هاى کرتاسه میانى در ایران (۱۳۷۰- ۱۳۷۱)
بررسى چینه شناسى، فسیل شناسى نهشته هاى سیستم ژوراسیک در محدوده البرز مرکزى- شرقى و خردقاره ایران مرکزى (۱۳۷۴-۱۳۷۷)
بررسى چینه شناسى، فسیل شناسى، محیط رسوب گذارى و دیرینه جغرافیایى برخى از ردیف هاى رسوبى سیستم هاى تریاسیک ژوراسیک در شمال و مرکز ایران (۱۳۷۷- ۱۳۸۰)
بررسى برخى از ردیفهاى رسوبى اراتم مزوزوئیک در شمال و مرکز ایران (۱۳۸۰)
طرح هاى پژوهشى مصوب خارج از دانشگاه:
بررسى چینه شناسى، فسیل شناسى و محیط رسوب گذارى برخى از ردیفهاى سنگى اراتم مزوزوئیک در ایران (طرح ملى ۱۳۷۷- ۱۳۸۱)
بررسى و مطالعه سازند شمشک در البرز شرقى (قطب علمى گروه مهندسى معدن)

منبع:www.gsinet.ir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. .vc_col-sm-4{ margin-right:-2px; }