دکتر علی اصغر آریایی

دکتر علی اصغر آریایی

زندگینامه:

این استاد بزرگ و پدر زمین شناسی خاور ایران متولد 1307 و در شهرستان خوی هستند. این استاد فرهیخته دارای دو مدرک دکتری در دو گرایش چینه و فسیل شناسی و نیز زمین شناسی ساختمانی از فرانسه هستند. این مرد بزرگ موسس گروههای زمین شناسی دانشگاههای فردوسی مشهد و سیستان و بلوچستان و نیز دانشگاه آزاد مشهد بوده و در مطالعات زمین شناسی ایران خاوری نقشی بسزا داشتند. ایشان همچنین از هیات موسس مجله پژوهشی و ارزنده Iranian Journal of Earth Sciences هستند که در سایت Scopus نمایه شده و بزودی به درجه ISI نایل می شود. كشف گونه اي جديداز جلبك هاي آهكي مربوط به 130 ميليون سال قبل و نامگذاري آن به نام Parsica از کارهای این دانشمند بزرگ در سال 2010 است. علاوه بر دانش ایشان یک اسوه بزرگ در اخلاق برای جامعه علمی ایران هستند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.