جلسه گروه زرمش با سرکار خانم مهندس نوایی از شرکت درکاوش

جلسه گروه زرمش با سرکار خانم مهندس نوایی از شرکت درکاوش

جلسه در تاریخ 97/10/12 با حضور خانم مهندس نوایی و آقایان مهندس ثقفی و مهندس کارگر از شرکت در کاوش و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که پس از بازدید شرکت در کاوش از یکی از محدوده‌های مس گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی محدوده مورد نظر و شرایط همکاری پرداختند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.