جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ملک ثابت از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ملک ثابت از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ 97/08/20 با حضور آقایان مهندس ملک ثابت، مهندس قنبری، مهندس شاهسوارانی، دکتر مشکانی، مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری در معادن و محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.