گروه معدنی و بازرگانی زرمش در زمینه فروش و صادرات مواد معدنی متعلق به این مجموعه و همچنین خرید و فروش مواد معدنی و واردات و صادرات مواد معدنی خام و فرآوری‌شده پیشنهاد شده به این گروه فعالیت می‌نماید.

ثبت آگهی خرید/فروش مواد معدنی

ثبت آگهی خرید/فروش مواد معدنی

خرید مواد معدنی

خرید مواد معدنی

فروش مواد معدنی

فروش مواد معدنی

ثبت آگهی فروش / خرید

    لطفا جهت خرید یا فروش مواد معدنی خام و فرآوری شده کلیه موارد زیر را تکمیل و اطلاعات لازم را ارسال نمایید. بخش تجاری گروه زرمش جهت پیگیری با شما در تماس خواهند بود.

    پیشنهادات فروش

    پیشنهادات خرید