انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران – ائتلاف مدیریت علم و تجربه

انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران - ائتلاف مدیریت علم و تجربه

اهداف ائتلاف مدیریت علم و تجربه :
١-به روز رسانی اموزش تخصصی و عملی
٢- ایجاد ارتباط مؤثر در جوامع معدنی و علوم زمین
٣- ایجاد الگوی بهره وری مؤثر در بخش معدن
٣- ایجاد راه کارهای تعاملی بین معدن و محیط زیست و منابع طبیعی
۴- تکریم ارباب رجوع زر نظام مهندسی معدن یک اصل است
۵- بررسی پیشنهادات مؤثر اعضای نظام مهندسی در راستای اعتلای سازمان
۶- نظام مهندسی معدن یک نظام کشوری است
٧- رعایت صلاحیت، ظرفیت و عدالت در إرجاع کارهای استان
٨- پیشنهاد اصلاح موانع قانونی برای ورود أعضاء در رشته عمران، کشاورزی، محیط زیست و جوامع مرتبط
٩- کاراموزی، کارورزی و کارافرینی در استان تهران
١٠- إیجاد راه کارهای مناسب به بخش های دولتی و خصوصی جهت إیجاد اشتغال اعضای نظام مهندسی استان تهران
١١- تعامل با انجمن های صنفی و دانشگاه ها و اتحادیه های معدنی و زمین شناسی جهت اشتغال زایی در استان تهران

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. .vc_col-sm-4{ margin-right:-2px; }