انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران – ائتلاف مدیریت علم و تجربه

انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران - ائتلاف مدیریت علم و تجربه

اهداف ائتلاف مدیریت علم و تجربه :
١-به روز رساني اموزش تخصصي و عملي
٢- ايجاد ارتباط مؤثر در جوامع معدني و علوم زمين
٣- ايجاد الگوي بهره وري مؤثر در بخش معدن
٣- ايجاد راه كارهاي تعاملي بين معدن و محيط زيست و منابع طبيعي
٤- تكريم ارباب رجوع زر نظام مهندسي معدن يك اصل است
٥- بررسي پيشنهادات مؤثر اعضاي نظام مهندسي در راستاي اعتلاي سازمان
٦- نظام مهندسي معدن يك نظام كشوري است
٧- رعايت صلاحيت، ظرفيت و عدالت در إرجاع كارهاي استان
٨- پيشنهاد اصلاح موانع قانوني براي ورود أعضاء در رشته عمران، كشاورزي، محيط زيست و جوامع مرتبط
٩- كاراموزي، كارورزي و كارافريني در استان تهران
١٠- إيجاد راه كارهاي مناسب به بخش هاي دولتي و خصوصي جهت إيجاد اشتغال اعضاي نظام مهندسي استان تهران
١١- تعامل با انجمن هاي صنفي و دانشگاه ها و اتحاديه هاي معدني و زمين شناسي جهت اشتغال زايي در استان تهران

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.