گروه تخصصي معدني و بازرگاني زرمش از بدو تاسيس تاکنون، به ياري خداوند متعال و به پشتوانه مديران با تجربه و کارآمد و همچنین کارشناسان خبره خود، موفق گرديده است تا دستاوردهاي ارزشمند و موفقيت‏هاي بزرگي را در جامعه معدن و زمین شناسی از آن خود کند که نشان از پيشرفت، تعالي و پويايي مستمر اين گروه می باشد.

مکتشف نمونه
مکتشف نمونه

 مکتشف نمونه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان سیستان و بلوچستان – مرداد ماه 1396

اکتشاف نمونه
اکتشاف نمونه

محدوده آساگی در استان سیستان و بلوچستان به عنوان اکتشاف نمونه  –در روز صنعت و معدن – 26 تیر ماه 1396

مکتشف نمونه
مکتشف نمونه

سید احمد مشکانی مکتشف نمونه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان مرکزی – 13 تیر ماه 1396