افتخارات ما

گروه تخصصی معدنی و بازرگانی زرمش از بدو تاسیس تاکنون، به یاری خداوند متعال و به پشتوانه مدیران با تجربه و کارآمد و همچنین کارشناسان خبره خود، موفق گردیده است تا دستاوردهای ارزشمند و موفقیت‏های بزرگی را در جامعه معدن و زمین شناسی از آن خود کند که نشان از پیشرفت، تعالی و پویایی مستمر این گروه می باشد.

مکتشف نمونه
مکتشف نمونه

 مکتشف نمونه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان سیستان و بلوچستان – مرداد ماه ۱۳۹۶

اکتشاف نمونه
اکتشاف نمونه

محدوده آساگی در استان سیستان و بلوچستان به عنوان اکتشاف نمونه  –در روز صنعت و معدن – ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۶

مکتشف نمونه
مکتشف نمونه

سید احمد مشکانی مکتشف نمونه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان مرکزی – ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶