اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: رها سلیمی زبردست

تاریخ تولد: ۱۳۶۹

محل تولد: تهران

پست الکترونیکی: Ra.melodi.2000@gmail.com

Salimi

سوابق تحصیلات عالی

  • کارشناس زمین شناسی – پیام نور مرکز تهران شرق (سال ۱۳۹۲)

دوره های آموزش دیده

عنوان دوره

مدت دوره

محل و سال

ICDL درجه دو

۳ ماه

فرهنگسرای IT

دوره مقدماتی Arc GIS

۳ ماه

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی و تخصصی

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران

سوابق شغلی

نوع فعالیت

محل کار

زمان

کارمند اداری

شرکت انجمن آینده روشن نخبگان

سال ۹۲ تا ۹۳

کارشناس زمین شناسی در جمع اوری اطلاعات مواد معدنی

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

سال ۹۳ و ۹۴

کارشناس اداری

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

سال ۹۳ تا ۹۷