۱۳۹۴ سالی پرچالش برای معدنکاران

۱۳۹۴ سالی پرچالش برای معدنکاران

در حالی که روند کاهشی قیمت جهانی مواد معدنی، از بازار راکد این مواد و محصولات وابسته به آن حکایت می کند، به دلیل افزایش هزینه های تولید حاشیه سود معدنکاران نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همین امررقابت پذیری تولیدکنندگان را در بازار جهانی آن هم در شرایطی که قیمت تمام شده محصول نهایی رقابتی نیست، دشوارتر می کند. در همین رابطه، سید احمد مشکانی عضو هیات علمی دانشگاه و فعال معدنی معتقد است تولید رقابتی درحوزه معدن از استانداردهایی تبعیت می کند که این استانداردها در کشور به هم خورده و همین امر محصولات معدنی را از گردونه رقابت پذیری خارج کرده است.
مشکانی در گفت وگو با «تعادل» با بیان اینکه متغیرهای متعددی در میزان سود حاصل از فروش مواد معدنی موثر است، تصریح کرد: “تغییر این پارامترها باعث می شود، تعادل میان تولید و فروش به هم بخورد این درحالی است که اگر کالای معدنی با استراتژی، برنامه ریزی و حاشیه سود مطمئن تولید شود، تولید بیشتر، به منزله سود بیشتر است.”
وی هزینه سوخت و حمل و نقل را یکی از تاثیرگذارترین پارامترها بر قیمت تمام شده مواد معدنی خواند و اظهار کرد: “طی سال های اخیر هزینه حمل مواد معدنی تا دو برابر افزایش یافته که همین امر حاشیه سود تولیدات معدنی رابه شدت کاهش می دهد. در این میان اگر تاثیرپذیری مواد معدنی از نرخ دلار و افزایش یکباره آن نبود، تولید و فروش مواد معدنی سود چندانی برای تولیدکننده به همراه نداشت.”
حساسیت معادن به نرخ دلار و هزینه حمل این فعال معدنی حاشیه سود مطمئن معادن را نیازمند رفع وابستگی تولید مواد معدنی به هزینه سوخت و نرخ دلار خواند و گفت: “در شرایطی تعادل بر تولید مواد معدنی حاکم می شود که فعالیت های معدنی کمتر از تغییرات نرخ دلار یا افزایش و کاهش هزینه سوخت متاثر شود. این در حالی است که حساسیت معادن به این دو فاکتور بسیار بالاست. با بالا رفتن نرخ دلار، تولید مواد معدنی توجیه پذیر شده و همین امر باعث می شود فعالان معدنی کمتر به فکر کاهش هزینه های تولید و افزایش رقابت پذیری باشند.”
وی تثبیت نرخ دلار را برای برقراری ثبات بر بازار مواد معدنی ضروری خواند و افزود: “در حالی از تولیدکنندگان مواد معدنی انتظار می رود که حتی با کاهش قیمت های جهانی، با سایر تولیدکنندگان به رقابت بپردازند که میزان تورم، نرخ سود بانکی و سایر عوامل موثر در قیمت تمام شده قابل مقایسه نیست.” مشکانی تصریح کرد: “در شرایط اقتصاد سالم و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، تولیدکنندگان از حاشیه سود بالاتری برخوردار خواهند بود. بدین ترتیب باکاهش قیمت های جهانی و کاهش تقاضا نیز از چرخه تولید خارج نمی شوند، بلکه با سازگار کردن سیاست های تولید با شرایط جدید، حضور خود را در بازار جهانی حفظ می کنند.”
ایجاد دهکده های معدنی برای رونق معادن
وی با بیان اینکه قیمت های جهانی مواد معدنی همچنان کاهشی است، اظهارکرد: «با ادامه کاهش قیمت جهانی مواد معدنی سال آینده، سال چالش بزرگ معدنکاران خواهد بود، چراکه با توجه به کاهش بهای نفت، درآمدهای دولت و به تبع آن پروژه های عمرانی نیز به شدت کاهش می یابد که این امر بازار داخلی مواد معدنی را نیز با رکود مواجه می کند.”
مشکانی با بیان اینکه تفکر غلطی بر بخش معدن و صنایع معدنی حاکم است، گفت: “همین امر باعث شده توجه کافی به این بخش صورت نگیرد به گونه یی حتی در ارایه تسهیلات نیز صنعت در اولویت قرار دارد، این در حالی است که برای رشد بخش معدن باید شیوه نگاه دولت ها در ارایه تسهیلات به این بخش تغییر کند.” وی ایجاد دهکده های معدنی را راهی مناسب برای تجمیع معادن کوچک و تقویت آنها دانست و تصریح کرد: “باید محدوده های پرپتانسیل شناسایی شودو با ایجاد دهکده های معدنی، تامین روش های حمل و نقل مناسب و احداث کارخانه فرآوری زمینه توسعه محدوده های معدنی را فراهم کرد. این ایده می تواند در قبال همکاری دولت و بخش خصوصی به اجرا درآید به گونه یی که بخش خصوصی مسوولیت استخراج و بهره برداری از مواد معدنی را به عهده بگیرد و دولت نیز با احداث کارخانه های فرآوری، صنایع پایین دستی مرتبط را فراهم کند.
(برگرفته از روزنامه تعادل مورخ 1393/11/12)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.