همایش بزرگداشت مدافعین حریم توسعه اقتصادی استان مرکزی (روز صنعت و معدن)

همایش بزرگداشت مدافعین حریم توسعه اقتصادی استان مرکزی (روز صنعت و معدن)

در تاریخ 96/04/13 همایش بزرگداشت مدافعین حریم توسعه اقتصادی استان مرکزی (روز صنعت و معدن) از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با حضور استاندار، امام جمعه شهر اراک، رئیس سازمان صنعت و معدن استان مرکزی و سایر متخصصین و کارشناسان این حوزه در هتل امیرکبیر سالن کوه نوربرگزار گردید در این همایش از جناب آقای دکتر سید احمد مشکانی مدیر گروه زرمش به عنوان مکتشف نمونه معدنی استان مرکزی تجلیل شد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.