اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: رها سلیمی زبردست

سمت: کارشناس اداری

محل تولد: تهران

پست الکترونیکی: Ra.melodi.2000@gmail.com

1 (2)

سوابق تحصیلات عالی

کارشناس زمین شناسی – پیام نور مرکز تهران شرق (سال 1392)

دوره های آموزش دیده

ICDL درجه دو – 3 ماه – فرهنگسرای IT سال 1387
دوره مقدماتی Arc GIS – 3 ماه – در شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق سال 1393
دوره رفتار سازمانی – 12ساعت – مجتمع فنی تهران – 1398

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی و تخصصی

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران

پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی

کاربرد موادمعدنی و مصارف آن در صنعت –شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق
کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی –شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

سوابق شغلی

کارمند اداری – انجمن آینده روشن نخبگان – سال 1392 لغایت 1393
کارشناس زمین‌شناسی در جمع آوری اطلاعات موادمعدنی – گروه معدنی و بازرگانی زرمش – در سالهای 1393 و 1394
کارشناس اداری – گروه معدنی و بازرگانی زرمش- از سال 1393 تاکنون