دکتر محمد حسین آدابی

دکتر محمد حسین آدابی

دکتر محمد حسین آدابی در سال 1328 در شهر قم متولد شد. دوره ابتدایی را در دبستان باقریه و دوره متوسطه را در دبیرستان دین و دانش با اخذ مدرك دیپلم در رشته طبیعی در سال 1347 به پایان رساند. در سال 1351 مدرك کارشناسی خود را در رشته زمین شناسی با رتبه ممتاز از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرك کارشناسی ارشد را در سال 1978 از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا با بورس وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري اخذ نمود. در سال 1992 با دریافت بورس از وزارت علوم تحقیقات و فن آوري جهت اخذ مدرك دکترا به کشور استرالیا عزیمت و در سال 1996 مدرك دکتراي خود را در رشته سنگ شناسی رسوبی و ژئوشیمی از دانشگاه تاسمانیا دریافت نمود.
وی در دانشگاه های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی و تاسمانیا سابقه تدریس داشته و تا کنون راهنمای بیش از 100 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا بوده است. تالیف و ترجمه 8 کتاب و تعداد زیادی مقاله در زمینه آنالیز حوضه، ژئوشیمی، چینه شناسی و زمین شناسی نفت از دستاوردهای پژوهشی ایشان بوده است.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.