دکتر كاظم سيد امامى

دکتر كاظم سيد امامى

اطلاعات شخصی:
دکتر كاظم سيد امامى در سال 1323 در تهران بدنيا آمدند. ايشان دوران ابتدايی را در تهران گذراندند و در سال 1337 در آلمان ديپلم گرفتند. ايشان در سال 1341 از دانشگاه مونيخ در رشته زمين شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1346 در مقطع دکترا در همين دانشگاه فارغ التحصيل شدند.
سوابق فعاليت ايشان در دانشگاه تهران:
استاديار گروه مهندسى معدن دانشكده فنى از سال 1347 تا 1351
دانشيار گروه مهندسى معدن دانشكده فنى از سال 1351 تا 1356
استاد گروه مهندسى معدن دانشكده فنى از سال 1356 تا كنون
معاون ادارى مالى دانشكده فنى از سال 1353 تا 1357
مدير گروه مهندسى معدن دانشكده فنى از سال 1363 تا 1365
عضو شوراى پژوهشى دانشگاه تهران از سال 1372
مشاور دانشكده فنى دانشگاه تهران از سال 1372
سوابق فعاليت در خارج از دانشگاه:
كارشناس سازمان زمين شناسى كشور از سال 1342 تا 1347
نماينده دانشگاه تهران در شورايعالى زمين شناسى از سال 1369 تاكنون
عضو هيأت امناى پژوهشكده علوم زمين
مقالات و آثار تحقيقى:
بيش از 85 مقاله كه در نشريات معتبر بين المللى به چاپ رسيده است.
10 مقاله به زبان فارسى
ايشان به زبانهای آلمانی و انگليسی تسلط کامل دارند و با زبان فرانسه نيز تا حدودی آشنا می باشند.
ايشان در سازمانهاى علمى زيادی عضويت دارند:
عضو انجمن زمين شناسان ايران
عضو كميته بين المللى ژوراسيك
عضو كميته بين المللى ترياس
عضو كميته بين المللى كرتاسه ميانى
عضو كميته ملى ژئوديناميك ايران
عضو كميته ملى چينه شناسى ايران
عضو كميته ملى هم ارزى زمين شناسى
عضو و نائب رئيس اولين انجمن زمين شناسان ايران
عضو هيأت تحريريه فصلنامه علوم زمين
عضو هيأت تحريريه نشريه دانشكده فنى
عضو وابسته به فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ايران از سال 1380
ايشان در مدت فعاليت خود موفق به دريافت جوايز و تقديرنامه های زيادی گرديده اند.
ايشان همچنين موفق به كشف، توصيف و معرفى 4 جنس و 31 كونه جديد از آمونيت ها در ايران شده اند.
ايشان در مجامع علمى زيادی شرکت نموده اند(بيش از 25 سمپوزيوم و كنفرانس علمى- تخصصى داخلى و بين المللى و ارائه 20 مورد سخنرانى)
دکتر سيد امامی طرحهای پژوهشی زيادی را در دانشگاه تهران به تصويب رسانده اند. برخی از اين طرحهای تحقيقاتی عبارتند از:
بررسى چينه شناسى، فسيل شناسى و رخساره هاى كرتاسه ميانى در ايران (1370- 1371)
بررسى چينه شناسى، فسيل شناسى نهشته هاى سيستم ژوراسيك در محدوده البرز مركزى- شرقى و خردقاره ايران مركزى (1374-1377)
بررسى چينه شناسى، فسيل شناسى، محيط رسوب گذارى و ديرينه جغرافيايى برخى از رديف هاى رسوبى سيستم هاى ترياسيك ژوراسيك در شمال و مركز ايران (1377- 1380)
بررسى برخى از رديفهاى رسوبى اراتم مزوزوئيك در شمال و مركز ايران (1380)
طرح هاى پژوهشى مصوب خارج از دانشگاه:
بررسى چينه شناسى، فسيل شناسى و محيط رسوب گذارى برخى از رديفهاى سنگى اراتم مزوزوئيك در ايران (طرح ملى 1377- 1381)
بررسى و مطالعه سازند شمشك در البرز شرقى (قطب علمى گروه مهندسى معدن)

منبع:www.gsinet.ir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.