جلسه گروه زرمش با کارشناسان شرکت سازه پردازی ایران

جلسه گروه زرمش با کارشناسان شرکت سازه پردازی ایران

جلسه در تاریخ 96/11/07 با حضور جناب آقایان دکتر میری، دکتر مرادی، مهندس علیان‌نژاد و خانم مهندس بخت‌آور از شرکت سازه‌پردازی ایران و آقایان دکتر میرمحمدی، دکتر شعبانی، مهندس شهسوارانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص انجام همکاری‌های مشترک معدنی در عمان تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.